เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปข้อคิดจากเรื่องอธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว

สรุปจากการอ่านวรรณกรรมเยาวชน เรื่องอธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว ตอน ผมอยากเป็นผู้ใหญ่
ทำไมถึงชอบ
    เพราะจากเรื่องตัวละครคือหินยังเป็นเด็กอยู่ แต่ด้วยความอยากรู้อยากทำอะไรหลายอย่างที่เขาอยากจะทำเหมือนผู้ใหญ่ทำกันบ้าง แต่ก็จะถูกพ่อ แม่ และพี่สาวกีดกันตลอดไม่ให้ทำ เขาก็มีความคิดว่าอยากเป็นผู้ใหญ่ เพื่อจะได้ทำในสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาทำ แต่จริงแล้วกิจกรรมบางอย่างเด็กก็ควรมีการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นบ้าง เช่นการสัมผัสกับหนังสือ สีเทียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จักสิ่งของ ถ้าผู้ใหญ่คิดว่าเด็กทำอะไรไม่ได้ทำแล้วจะเกิดอันตรายต่อตนเองโดยไม่คิดว่าธรรมชาติแล้วคนเราต้องมีการเรียนรู้ มีการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะ ควบคู่กับการแนะแนวทางให้ว่าควรทำอย่างไร ถึงไม่เกิดอันตราย
หากว่าการกระทำบางอย่างถ้าขาดการฝึกมาตั้งแต่ต้นทำให้ขาดทักษะ กระบวนการต่างไปด้วย เสียโอกาสที่เด็กจะเรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องการให้ประสบความสำเร็จ ยิ่งถ้าผู้ใหญ่ไปปิดกั้นความคืด ความต้องการของเด็ก ก็จะไม่เกิดความคิด ไม่มีการพัฒนาการด้านความคิด การเรียนรู้ ในทางกลับกันเด็กก็ต้องยอมรับฟังเหตุผลของผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มากกว่าเรา เพราะการที่เราจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ก็ต้องมีการรอคอยการกระทำต่างๆในเวลาที่เหมาะสมด้วยเหมือนกัน
ข้อคืดจากเรื่อง
   การที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ว่าเราจะทำอะไรได้ทุกอย่าง ต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ อีกมากมมายกว่าเราจะประสบความสำเร็จได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น