เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

5 สิงหาคม 2557

กิจกรรม
เช้า - เข้าร่วมวิถีและสังเกตจิตศึกษา ป.2 ครูต๋อย / ป.5 ครูภร
บ่าย - สังเกตการสร้างแรงบันดาลใจ PBL ป.3 / ป.6  สังเกตวิถีก่อนกลับบ้าน AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้

จิตศึกษา ป.2 
เป้าหมาย อยากให้เด็กมีสมาธิ จดจ่อ
กิจกรรม
       - เตรียมความพร้อม เด็กเดินเป็นแถวเข้าห้อง นั่งวงกลม
       - เด็กพร้อม ทำ Brain Gym มีพี่ค้อนกับพี่กระดาษ  พี่กรรไกรกับพี่ตะปู  พี่ขนมจีบกับถาด พี่งูกับพี่สุนัขจิ้งจอก และการนับ  ครูเริ่มนับ เด็กนับต่อ
       - ครูต๋อยนำกล่องพลาสติกให้เด็กดู โดยสมมุติตัวว่า มีป้าคนหนึ่งที่มีความรักและห่วงใยเด็กๆ เลยฝากของมาให้ ตั้งคำถาม เด็กๆ คิดว่าป้าเอากล่องนี้มาจากไหน และในกล่องนั้นเป็นอะไร
      - ครูส่งของให้เด็กคนละ 1 ถุง  ครูจะพูดชมนักเรียนตลอดขณะที่รอเด็กส่งของให้ครบ เมื่อครบทุกคน ถามเด็ก มีอะไรอยู่ในถุงบ้าง
     - ให้เด็กเทสิ่งที่อยู่ในถุงออก ถามเด็กว่า เห็นอุปกรณ์แล้วคิดว่าจะเอาไปทำอะไรได้บ้าง ให้เด็กลงมือปฏิบัติ ให้ร้อยแผ่นเฟรมตามความถนัดของตนเอง ชมเด็กที่ตั้งใจ ให้กำลังใจเด็กตลอดที่ทำกิจกรรม
โดยใช้คำพูดให้เกิดพฤติกรรมทางบวก
    - พอใกล้จะหมดเวลาครูนับถอย เป็นตัวกำหนด ขณะนั้นเด็กจะเงีนยมาก ตั้งใจทำงานอย่างมีสติ ให้เด็กเก็บสิ่งของที่ได้ใส่ถุงให้เรียบร้อย ด้วยตนเอง
    - เสร็จกล่าวขอบคุณครู และเพื่อนๆ
Script Body  Scan - ใช้คำว่า "เรา " ไม่มีนะคะ /ครับ จังหวะสม่ำเสมอ
  1. ผ่อนคลาย  ทุกส่วนของร่างกาย ไล่ความรู้สึกไปทุกจุด อยู่กับลมหายใจ
  2. ใส่ข้อมูล  อยากปลูกฝัง /สร้างอุปนิสัย
  3. ปลุกให้ตื่น ดึงกลับมารู้สึกตัว พร้อมเติมข้อมูลด้านบวก (นับ 1 บอกกับตนเองว่า .....จนถึง นับ 10 เราจะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่น )
 ต่อด้วย Brain Gym -กระตุ้นให้สดชื่น พร้อมสำหรับการเรียนรู้ต่อไปฺBody Scan ป.3 (ครูแป้ง , ครูหนัน)
   - เตรียมความพร้อมเพลงปับคลื่นสมองเบาๆ เด็ก นั่งวงกลม สลับชาย หญิง
   - เสร็จเด็กหันหลังเข้าวงกลม นอนเป็นปลาดาว อยู่ในท่าที่สบาย
   - ครูแป้งเล่าเรื่อง เพื่อให้นักเรียนผ่อนคลาย
   - เด็กนอนท่าสบาย บางคนหลับ มีบางคนไม่มีสติ ครูก็ให้เด็กมานอนใกล้ครู เพื่อไม่ให้รบกวนเพื่อน
  - ปลุกตื่นเด็กลุกนั่ง ให้ใช้มือประสานกันสองข้าง ยกขึ้นสูงๆ เอนตัวไปทางซ้าย เอนตัวไปขวา เอนไปข้างหลัง และเอนไปข้างหน้า 
  - เด็กคนไหนตื่นแล้วจะล้างหน้าก็ไปได้
บ่าย - PBL ป.3 เรื่อง ผ้า (สิ่งที่รู้แล้ว / สิ่งที่อยากเรียนรู้)
    - เด็กนั่งวงกลม รับอุปกรณ์การเรียน (กระดาษ ดินสอ ยางลบ)
    - ครูเขียนหัวเรื่องที่เรียนวันนี้ บนกระดาน กำหนดเวลา
    - นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากเรียนรู้ Quarter 2 
    - สิ่งที่เด็กยังไม่รู้ให้เด็กไปค้นคว้า สืบค้นข้อมูลเองแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ครูใหญ่วิเชียร  ไชยบัง
  ให้ความรู้เพิ่มเติม
  - จิตศึกษา
  - ฺBody Scan  ทำให้เดิกความรู้สึก
      1. ทางกาย - คัน  ปวด
      2.  ทางใจ - ติดใจ  โกรธ  ขมขื่น
      3. ทางความคิด - อดีต  อนาคต
  - สิ่งที่ได้จาก PBL 
     1. ทักษะการคิด
     2. ทักษะการทำงานร่วมกัน
     3. ทักษะการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
     4. ทักษะนวัตกรรมสังเกตวิธีก่อนกลับบ้าน AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ (ป.1)
   1. เตรียมความพร้อมเด็กนั่งเป็นวงกลม
   2. ครูเขียนการบ้านบนกระดาน นักเรียนบันทึกการบ้านลงสมุด
   3. เสร็จนำให้ครูตรวจ เก็บใส่กระเป๋า กลับมานั่งวงกลม
   4. พิธีนม ตัวแทน ชาย 1 หญิง 1 ทำหน้าที่หยิบนมส่งให้เพื่อนคนที่พร้อมก่อนทีละคนจนครบ นมครูเจาะใส่หลอดให้ก่อน
   5. เสร็จตัวแทนกลับมานั่งที่เดิม
   6. เมื่อได้นมครบทุกคน ดื่มนมพร้อมกัน เสร็จพับกล่องนมให้แบน วางตรงหน้าของตนเอง
   7. แต่ละคนมีกล่องนมที่ดื่มแล้ววางตรงหน้าของตนเอง คนไหนพร้อมครูเชิญให้ใ่ตะกร้าที่วางตรงหน้าครู เด็กกลับนั่งที่เดิม  กล่าวขอบคุณ
   8. เด็กพร้อมครูแจ้ง การบ้านและข่าวประชาสัมพันธ์ของพี่ ป.3 วันพรุ่งนี้พี่ป.3 เปิดตลาดสินค้าให้น้องเตรียมเงินมาซื้อจิ้งหรีดทอด ถุงละ 10 บาท
   9. สอบถามเด็กว่า จะเล่นบริเวณไหนรอผู้ปกครองมารับกลับบ้าน เด็กแจ้งให้ครูทราบ ปล่อยเด็กคนที่พร้อมรับกระเป๋าออกจากห้องเรียนทีละคน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น