เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

4 สิงหาคม 2557

4 สิงหาคม 2557 
07.00 น.รับประทานอาหาร
07.30 น. สังเกตกิจกรรมรับนักเรียนตอนเช้า
08.00 น. สังเกตกิจกรรมหน้าเสาธง
08.20 น. กิจกรรมสังเกตจิตศึกษา ชั้น ป.1 โดย ครูต๋อย
 - นักเรียนนั่งงวกลมร่วมกิจกรรมกับครูอุ๋มและครูต๋อย นำโดยครูต๋อยให้เด็กทุกคนจับมือกัน
 - นักเรียนปล่อยมือ ทำแบรนยิม ด้วยท่า กำ - แบ และ การนับนิ้วมือของตนเอง
 - ครูเตรียมกล่องกระดาษเอ 4 มีเศษไม้ ใบไม้ ก้อนหิน อิฐ หรือวัสดุธรรมชาติใกล้ตัวเด็ก ใส่ในกล่อง ใช้ผ้าขาวม้าปิด เพื่อไม่ให้เด็กเห็นสิ่งของที่อยู่ในกล่อง
 - ใช้คำถามกระตุ้นเพื่อให้เด็กสนใจกิจกรรม "พี่ๆที่น่ารักคิดว่ามีอะไรอยู่ข้างในกล่องนี้บ้าง"
 - ก่อนส่งกล่องให้เด็กมีการเตรียมความพร้อมของเด็ก ขณะที่ส่งมีการพูดส่งกำลังใจให้เด็กไปด้วย
 - ขณะที่ส่งถ้าเด็กเริ่มไม่สนใจ ให้คนที่ได้รับแล้วจับมือเพื่อน
 - กระตุ้นการร่วมกิจกรรมด้วยคำถาม
       คำถาม
           1. สิ่งที่เราได้เห็นคืออะไร สิ่งที่ได้ไปมีรูปร่างคล้ายกับอะไร
           2. สิ่งที่อยู่ในมือเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตอย่างไร
           3. ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้บนโลกจะเป็นอย่างไร
- เด็กนำสิ่งของที่ได้รับไปนำมาวางไว้ตรงกลางวง ใช้คำถาม
            1. เด็กช่วยกันบอกว่าสิ่งที่วางแล้วมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร
            2. นอกจากนี้แล้วยังมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรอีกหรือไม่ คล้ายตรงส่วนไหน
- เด็กจับมือกัน กล่าวขอบคุณที่ร่วมกิจกรรม จบกล่าว "สวัสดี" ทุกคนที่ร่วมกิจกรรม

สังเกตกิจกรรม Body Scan ป.4 โดยครูฝน
    - นักเรียนนั่ง วงกลมโดยครูอยู่ร่วมวงด้วย การเล่าเรื่อง เพื่อให้สติมาอยู่กับตัวของเด็ก
   -  นักเรียนหญิงนอนก่อน สลับกับนักเรียนชาย ในท่าที่สบายของตนเอง
   - นักเรียนนอนครูพูดเพื่อการผ่อนคลายส่วนต่างๆ ของร่างกาย
   - ครูเล่านิทานให้เด็กฟัง จบให้เด็กลุกนั่ง
   - สอบถามนักเรียนคนไหนถ้าอยากล้างหน้า ก็ให้ออกไปล้างหน้า
   - กลับมานั่งที่เดิม สอบถามจากการฟังนิทาน
   - เสร็จแล้วสวัสดีเพื่อน ครู ผู้ใจดี เริ่มเรียน pbl ภาคบ่ายต่อไป
สังเกตการสอน PBL ป.2  การสร้างแรงบันดาลใจ
  - ครูให้เด็กนำเมล็ดถั่วมาจากบ้านพร้อมเขียนชื่อถั่วด้วย
  - นกเรียนดูคลิปวีดีโอ การงอกของเมล็ดถั่ว และ ถั่วงอกเต้นระบำ
  - ใช้คำถามปลายเปิด กับนักเรียนเพื่อให้เด็กคิด ดูเด็กมีความสุขในการเรียน ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียน ตอบข้อซักถามของครู
  - ครูให้เด็กที่นำถั่วมาจากบ้าน ตัวแทนมาแกะถุงถั่วเทใส่ในแก้ว เพื่อแยกประเภทของถั่ว โดยใช้คำถามนำ
   - ครูให้เด็กเรียงลำดับขนาดของเมล็ดถั่ว และให้เพื่อนแจกเมล็ดถั่วเขียวที่ยังไม่แกะเปลือกออก และเมล็ดถั่วเขียวที่แกะเปลือกออกแล้ว  เด็กสังเกตลักษณะ สี รูปร่าง ของเมล็ดถั่ว ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
  - หากนักเรียนเริ่มไม่สนใจ จะเก็บเด็กโดย ร้องเพลงความเกรงใจ  หรือการนับจำนวนต่อกัน
  - แบ่งเด็กออกเป็นกลุุ่ม จะถามความคิดเห็นของเด็กก่อนว่าจะแบ่งกันอย่างไร
  - ให้เด็กดูตัวอย่างเมล็ดถั่วที่มีขนาดใหญ่ สังเกตเมล็ดถั่ว แล้วให้ค้นคว้าหาข้อมูลสอบถามผู้ปกครอง มานำเสนอแล้วครูจะแจกเมล็ดถั่วให้ปลูกคนละ 1 เมล็ด เป็นการบ้าน

          
                                                      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น