เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

10 สิงหาคม 2557

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 1-10 สิงหาคม  2557
สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้รายสัปดาห์
2 สิงหาคม 2557
1. ความสำคัญของกิจกรรมจิตศึกษา
2.องค์ประกอบของสมองส่วนต่างๆ
3. ข้อคิดจากการอ่านเรื่อง อธิฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว
4. การสร้างภาพด้วยโปรแกรม picasa
5. ลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างภาพ


4 สิงหาคม 2557 
07.00 น.รับประทานอาหาร
07.30 น. สังเกตกิจกรรมรับนักเรียนตอนเช้า
08.00 น. สังเกตกิจกรรมหน้าเสาธง
08.20 น. กิจกรรมสังเกตจิตศึกษา ชั้น ป.1 โดย ครูต๋อย
 - นักเรียนนั่งงวกลมร่วมกิจกรรมกับครูอุ๋มและครูต๋อย นำโดยครูต๋อยให้เด็กทุกคนจับมือกัน
 - นักเรียนปล่อยมือ ทำแบรนยิม ด้วยท่า กำ - แบ และ การนับนิ้วมือของตนเอง
 - ครูเตรียมกล่องกระดาษเอ 4 มีเศษไม้ ใบไม้ ก้อนหิน อิฐ หรือวัสดุธรรมชาติใกล้ตัวเด็ก ใส่ในกล่อง ใช้ผ้าขาวม้าปิด เพื่อไม่ให้เด็กเห็นสิ่งของที่อยู่ในกล่อง
 - ใช้คำถามกระตุ้นเพื่อให้เด็กสนใจกิจกรรม "พี่ๆที่น่ารักคิดว่ามีอะไรอยู่ข้างในกล่องนี้บ้าง"
 - ก่อนส่งกล่องให้เด็กมีการเตรียมความพร้อมของเด็ก ขณะที่ส่งมีการพูดส่งกำลังใจให้เด็กไปด้วย
 - ขณะที่ส่งถ้าเด็กเริ่มไม่สนใจ ให้คนที่ได้รับแล้วจับมือเพื่อน
 - กระตุ้นการร่วมกิจกรรมด้วยคำถาม
       คำถาม
           1. สิ่งที่เราได้เห็นคืออะไร สิ่งที่ได้ไปมีรูปร่างคล้ายกับอะไร
           2. สิ่งที่อยู่ในมือเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตอย่างไร
           3. ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้บนโลกจะเป็นอย่างไร
- เด็กนำสิ่งของที่ได้รับไปนำมาวางไว้ตรงกลางวง ใช้คำถาม
            1. เด็กช่วยกันบอกว่าสิ่งที่วางแล้วมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร
            2. นอกจากนี้แล้วยังมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรอีกหรือไม่ คล้ายตรงส่วนไหน
- เด็กจับมือกัน กล่าวขอบคุณที่ร่วมกิจกรรม จบกล่าว "สวัสดี" ทุกคนที่ร่วมกิจกรรม

สังเกตกิจกรรม Body Scan ป.4 โดยครูฝน
    - นักเรียนนั่ง วงกลมโดยครูอยู่ร่วมวงด้วย การเล่าเรื่อง เพื่อให้สติมาอยู่กับตัวของเด็ก
   -  นักเรียนหญิงนอนก่อน สลับกับนักเรียนชาย ในท่าที่สบายของตนเอง
   - นักเรียนนอนครูพูดเพื่อการผ่อนคลายส่วนต่างๆ ของร่างกาย
   - ครูเล่านิทานให้เด็กฟัง จบให้เด็กลุกนั่ง
   - สอบถามนักเรียนคนไหนถ้าอยากล้างหน้า ก็ให้ออกไปล้างหน้า
   - กลับมานั่งที่เดิม สอบถามจากการฟังนิทาน
   - เสร็จแล้วสวัสดีเพื่อน ครู ผู้ใจดี เริ่มเรียน pbl ภาคบ่ายต่อไป
สังเกตการสอน PBL ป.2  การสร้างแรงบันดาลใจ
  - ครูให้เด็กนำเมล็ดถั่วมาจากบ้านพร้อมเขียนชื่อถั่วด้วย
  - นกเรียนดูคลิปวีดีโอ การงอกของเมล็ดถั่ว และ ถั่วงอกเต้นระบำ
  - ใช้คำถามปลายเปิด กับนักเรียนเพื่อให้เด็กคิด ดูเด็กมีความสุขในการเรียน ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียน ตอบข้อซักถามของครู
  - ครูให้เด็กที่นำถั่วมาจากบ้าน ตัวแทนมาแกะถุงถั่วเทใส่ในแก้ว เพื่อแยกประเภทของถั่ว โดยใช้คำถามนำ
   - ครูให้เด็กเรียงลำดับขนาดของเมล็ดถั่ว และให้เพื่อนแจกเมล็ดถั่วเขียวที่ยังไม่แกะเปลือกออก และเมล็ดถั่วเขียวที่แกะเปลือกออกแล้ว  เด็กสังเกตลักษณะ สี รูปร่าง ของเมล็ดถั่ว ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
  - หากนักเรียนเริ่มไม่สนใจ จะเก็บเด็กโดย ร้องเพลงความเกรงใจ  หรือการนับจำนวนต่อกัน
  - แบ่งเด็กออกเป็นกลุุ่ม จะถามความคิดเห็นของเด็กก่อนว่าจะแบ่งกันอย่างไร
  - ให้เด็กดูตัวอย่างเมล็ดถั่วที่มีขนาดใหญ่ สังเกตเมล็ดถั่ว แล้วให้ค้นคว้าหาข้อมูลสอบถามผู้ปกครอง มานำเสนอแล้วครูจะแจกเมล็ดถั่วให้ปลูกคนละ 1 เมล็ด เป็นการบ้าน

          
                                                      
5 สิงหาคม 2557
จิตศึกษา ป.2 
เป้าหมาย อยากให้เด็กมีสมาธิ จดจ่อ
กิจกรรม
       - เตรียมความพร้อม เด็กเดินเป็นแถวเข้าห้อง นั่งวงกลม
       - เด็กพร้อม ทำ Brain Gym มีพี่ค้อนกับพี่กระดาษ  พี่กรรไกรกับพี่ตะปู  พี่ขนมจีบกับถาด พี่งูกับพี่สุนัขจิ้งจอก และการนับ  ครูเริ่มนับ เด็กนับต่อ
       - ครูต๋อยนำกล่องพลาสติกให้เด็กดู โดยสมมุติตัวว่า มีป้าคนหนึ่งที่มีความรักและห่วงใยเด็กๆ เลยฝากของมาให้ ตั้งคำถาม เด็กๆ คิดว่าป้าเอากล่องนี้มาจากไหน และในกล่องนั้นเป็นอะไร
      - ครูส่งของให้เด็กคนละ 1 ถุง  ครูจะพูดชมนักเรียนตลอดขณะที่รอเด็กส่งของให้ครบ เมื่อครบทุกคน ถามเด็ก มีอะไรอยู่ในถุงบ้าง
     - ให้เด็กเทสิ่งที่อยู่ในถุงออก ถามเด็กว่า เห็นอุปกรณ์แล้วคิดว่าจะเอาไปทำอะไรได้บ้าง ให้เด็กลงมือปฏิบัติ ให้ร้อยแผ่นเฟรมตามความถนัดของตนเอง ชมเด็กที่ตั้งใจ ให้กำลังใจเด็กตลอดที่ทำกิจกรรม
โดยใช้คำพูดให้เกิดพฤติกรรมทางบวก
    - พอใกล้จะหมดเวลาครูนับถอย เป็นตัวกำหนด ขณะนั้นเด็กจะเงีนยมาก ตั้งใจทำงานอย่างมีสติ ให้เด็กเก็บสิ่งของที่ได้ใส่ถุงให้เรียบร้อย ด้วยตนเอง
    - เสร็จกล่าวขอบคุณครู และเพื่อนๆ
Script Body  Scan - ใช้คำว่า "เรา " ไม่มีนะคะ /ครับ จังหวะสม่ำเสมอ
  1. ผ่อนคลาย  ทุกส่วนของร่างกาย ไล่ความรู้สึกไปทุกจุด อยู่กับลมหายใจ
  2. ใส่ข้อมูล  อยากปลูกฝัง /สร้างอุปนิสัย
  3. ปลุกให้ตื่น ดึงกลับมารู้สึกตัว พร้อมเติมข้อมูลด้านบวก (นับ 1 บอกกับตนเองว่า .....จนถึง นับ 10 เราจะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่น )
 ต่อด้วย Brain Gym -กระตุ้นให้สดชื่น พร้อมสำหรับการเรียนรู้ต่อไป
Body Scan ป.3 (ครูแป้ง , ครูหนัน)
   - เตรียมความพร้อมเพลงปับคลื่นสมองเบาๆ เด็ก นั่งวงกลม สลับชาย หญิง
   - เสร็จเด็กหันหลังเข้าวงกลม นอนเป็นปลาดาว อยู่ในท่าที่สบาย
   - ครูแป้งเล่าเรื่อง เพื่อให้นักเรียนผ่อนคลาย
   - เด็กนอนท่าสบาย บางคนหลับ มีบางคนไม่มีสติ ครูก็ให้เด็กมานอนใกล้ครู เพื่อไม่ให้รบกวนเพื่อน
  - ปลุกตื่นเด็กลุกนั่ง ให้ใช้มือประสานกันสองข้าง ยกขึ้นสูงๆ เอนตัวไปทางซ้าย เอนตัวไปขวา เอนไปข้างหลัง และเอนไปข้างหน้า 
  - เด็กคนไหนตื่นแล้วจะล้างหน้าก็ไปได้
บ่าย - PBL ป.3 เรื่อง ผ้า (สิ่งที่รู้แล้ว / สิ่งที่อยากเรียนรู้)
    - เด็กนั่งวงกลม รับอุปกรณ์การเรียน (กระดาษ ดินสอ ยางลบ)
    - ครูเขียนหัวเรื่องที่เรียนวันนี้ บนกระดาน กำหนดเวลา
    - นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากเรียนรู้ Quarter 2 
    - สิ่งที่เด็กยังไม่รู้ให้เด็กไปค้นคว้า สืบค้นข้อมูลเอง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ครูใหญ่วิเชียร  ไชยบัง
  ให้ความรู้เพิ่มเติม
  - จิตศึกษา
  - ฺBody Scan  ทำให้เดิกความรู้สึก
      1. ทางกาย - คัน  ปวด
      2.  ทางใจ - ติดใจ  โกรธ  ขมขื่น
      3. ทางความคิด - อดีต  อนาคต
  - สิ่งที่ได้จาก PBL 
     1. ทักษะการคิด
     2. ทักษะการทำงานร่วมกัน
     3. ทักษะการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
     4. ทักษะนวัตกรรม
6 สิงหาคม 2557


สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
- กิจกรรมหน้าเสาธง สิ่งที่สังเกตเห็นในวันนี้ ครูเวรนำกิจกรรม สวดมนต์
สังเกตจิตศึกษา ป.3 โดยครูภร
กิจกรรมจิตศึกษา
- ทักทายนักเรียน วันนี้วันอะไร
- เตรียมความพร้อมเด้ก ฺBrain Gym 2  ด้วยการทำโยคะ เป็นภูเขา ต้นไม้ ผีเสื้อ
- เล่าเริ่อง พฤติกรรมเชิงบวก ขอสัญญาณจากเด็กที่มีความพร้อม ที่ตั้งใจ
- ครูภร ให้เด็กดูก้อนหินวิเศษ พี่ก้อนหิน ให้พรวิเศษแก่เด็ก แล้วเด็กแต่ละคนกล่าวขอบคุณพี่ก้อนหินที่ให้พรวิเศษคนละ 1 อย่าง
- นักเรียนไหว้พี่ก้อนหิน เด็กกล่าวขอบคุณ เช่น ขอบคุณบ้านที่เราอาศัยอยู่  ขอบคุณโลกที่ให้เราอาศัยอยู่  ขอบคุณต้นไม้ที่ให้ออกซิเจนแก่เรา  ขอบคุณแม่ที่ให้กำเนิดเรา  ขอบคุณห้องเรียนที่ให้เราอยู่  ขอบคุณแม่น้ำที่ให้เรามีน้ำดื่ม  ขอบคุณเพื่อนๆ ที่ให้ความรักแก่เรา  ขอบคุณพี่แสง ทำให้เรามองเห็น
- ครูใช้คำถาม พี่ก้อนหินวิเศษอย่างไรบ้าง
-ใครเห็นเหมือน หรือต่างกันอย่างไรบ้าง
- ใครเข้าใจว่า ไม่มีหินก้อนใดที่โง่ เด็กแสดงความคิดเห็น
-นักเรียนไหว้ขอบคุณพี่ก้อนหินวิเศษ
- ตัวแทนวันนี้ นำกล่าวขอบคุณกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- จิตศึกษา ป.6 โดยครูต๋อย เป้าหมาย ความเห็นอกเห็นใจ
- ให้เด็กดูภาพ กิจกรรมขาว-ดำ
- ใช้คำถามกระตุ้นความคิดของเด็ก คุณเห็นอะไร แล้วรู้สึกอย่างไร และให้เด็กตั้งคำถามเกี่ยวกับภาพที่เห็น

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยครูใหญ่วิเชียร  ไชยบัง
- การฝึกสติ ไม่ใช้คำว่า สติ ใช้คำว่า ความรู้สึกตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่
- เพลง 2 แบบ 1. เพลงกระตุ้นสมอง - ขณะทำกิจกรรม
                       2. เพลงปรับคลื่นสมอง - Body  Scan
- สิ่งที่มีผลต่อการปรับคลื่นสมอง แสง  เสียง  อากาศ  คน  กลิ่น
- วิธีฝึกให้คนมีวินัย
  1. ปฏิยัติ - บอกให้ทำ บอกให้ดี
  2. ปฏิบัติ - ทดลองใช้
  3. ปฏิเวธ - ใช้จริงในชีวิต
- 2  พลังที่ช่วยในการเรียนรู้
        1. พลังงานของตนเอง
        2. พลังจากเพื่อนร่วมกัน
- PLC สร้างชุมชน ที่เรียนรู้ วิชาชีพ
1. สถานที่ -บรรยากาศ
2. กิจกรรม - ทำประจำเสมอ (BAR/AAR)
    - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ทำให้ครูเรียนรู้ร่วมกัน มีทักษะ  มีอุดมการณ์ร่วมกัน
    - ถอดบทเรียน - ความเห็นอกเห็นใจกัน
    - Lesson Study


7 สิงหาคม 2557


1. สังเกตวิถีของลำปลายมาศพัฒนา
2. จิตศึกษา ม.1 โดอยครูต๋อย
- ครูต๋อย นัดเด็กที่สนาม ให้เด็กเดินสำรวจช้าๆ เก็บสิ่งของที่เจอ ชอบ อะไรก็ได้ คนละ 1 ชิ้น
- ครูต๋อย เตรียม ปูผ้าสีขาว ตรงกลางวงกลม  สีใส่ในกล่อง กระดาษ เอ4 
- นักเรียนเดินมานั่งเป็นวงกลม สิ่งของที่นำมาวางตรงหน้าตักของตนเอง
- ครูต๋อย ให้เด็กนำสิ่งที่เก็บมาวางบนผ้าที่ปูไว้ ตรงไหนก็ได้ ครูเล่านิทาน  เจ้าลาตกบ่อขยะ ไปช่วงหนึ่ง ตั้งคำถามว่า  ถ้าเราเป็นเจ้าลาตัวนั้น เราจะทำอย่างไร  เด็กนำเสนอทีละคน แล้วจะเล่านิทานต่อ จะหยุดเล่า ถามเด็กว่า ถ้าเด็กๆออกจากบ่อขยะได้จะไปไหน เด็กนำเสนอละคน ครูเล่านิทานต่อ ตั้งคำถาม ถ้าเราไม่ใช่ลาตัวนั้นเราเป็นเจ้าของเราจะทำอย่างไร เด็กนำเสนอทีละคน 
- ครูต๋อยให้เด็กออกมารับกระดาษ คนละ 1แผ่น สี 1 แท่ง และ คนที่รับกระดาษแล้วสามารถออกไปหยิบสิ่งของที่วางบนผ้า คนละกี่ชิ้นก็ได้ นำไปวางบนกระดาษของตนเองตรงไหนก็ได้ ที่เราอยากวางทีละ1ชิ้น
- ให้นักเรียนบอกสิ่งที่ตนเองวางไว้ ตั้งชื่อภาพที่วางไว้บนกระดาษและอธิบายภาพจะเป็นบทกลอน บทกวี ร้อยแก้ว ร้องกรองก็ได้ แล้วแต่ถนัด
- อธิบายถึงความหมายและคุณค่าของสิ่งที่วางไป ว่าสิ่งที่หยิบไปนั้นอะไรเป็นเรามากที่สุด
- ครูให้สิทธิ์เด็กเลือกการนำเสนองานที่ทำ 2 สิทธิ์
      1. อ่านงานของตนเองให้เพื่อนฟัง
      2. ฟังเพื่อนนำเสนอให้เราฟัง
- เด็กนำเสนอ ก่อนนำเสนอเด็กจะบอกก่อนว่าจะใช้สิทธิ์ข้อใด แล้วเสนอตามสิทธิ์ ถ้าเลือกใช้สิทธิ์ี่ที่ 2 บอกด้วยว่าจะให้ใครนำเสนอให้ฟัง
- นำเสนอเสร็จ ใครอยากนำเสนอเพิ่มเติม ก็สามารถนำเสนอต่อได้
- ครูตั้งคำถาม พี่ๆ คิดว่ากิจกรรมนี้ให้อะไรแก่เรา ( ออกแบบ คิด กล้าที่จะพูดในสิ่งที่ตนคิด )
- เสร็จ ให้ตัวแทนนักเรียน บอกนักเรียนเตรียมบอกเพื่อนกล่าวขอบคุณ ครู เพื่อน3. จิตศึกษา อ.1 โดอยครูภร
- สิ่งที่เรียนรู้ ครูเตรียมความพร้อมเด็ก ด้วยการร้องเพลง Brain Gym
- ครูส่งตะกร้าดอกมะลิ ให้พี่อนุบาล หยิบคนละ 1 ดอก วางไว้ตรงหน้าตักของตนเอง ครูเล่าเรื่องประกอบ
- ครูภรถามเด็ก ว่าเด็กๆ พอจะรู้ไหมคะว่า ดอกไม้ที่วางอยู่หน้าบ้านมีชื่อว่าอะไร
- พีอนุบาลนำเสนอ...  ใครมีความคิดเห็นต่างบ้างไหม ก็นำเสนอ..เพิ่มเติม
- ครูให้เด็กเก็บดอกไม้ใส่กระเป๋าเสื้อ กางเกงไว้ก่อน
- ครูส่งถ้วยมะลิแห่งรัก (ดอกมะลิลอยน้ำในถ้วยแก้ว) ให้เด็กทีละคนจนครบ โดยให้เด็กถือถ้วยไว้ก่อนพร้อมอธิฐานขอพรจากถ้วยดอกมะลิแห่งรัก
- ครูส่งตะกร้าไปรับดอกมะลิที่เก็บไว้ ใส่ตะกร้าแล้วส่งต่อจนครบ จนตะกร้ากลับไปที่ครู
- กิจกรรมมอบความรัก โดยการโอบกอด


4. แลกเปลี่ยนเรียรู้ โดยครูใหญ่วิเชียร และครูต๋อย
- สิ่งที่เห็นต่างจากวันที่ผ่านมา
1. กิจกรรมการกอดของพี่อนุบาล
2.การนำสิ่งใกล้ตัว และเด็กหาเองมาจัดกิจกรรมจิตศึกษา
3.การแบ่งปัน
4.ข้อความจากการเขียนของพี่ ม.1 รู้สึกประทับใจ
5.การเล่านิทานเป็นตอนๆ แล้วแทรกด้วยคำถาม
ุ6.การใช้ภาษาในการสื่อสารของเด็ก
7.ส่งเสริมการอ่านด้วยการบันทึก
8.เด็กทุคนมีความตั้งใจในการทำงานดีมาก
91แต่ละห้องเรียนมีกิจกรรมการหารายได้ของห้องของตนเอง
10.พิธีชาของพี่ ม.1
11.วิถีก่อนกลับบ้านของพี่ ม.2

8 สิงหาคม 2557
8 สิงหาคม 2557
เช้า
1.ร่วมวิถีโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
2.ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- ชมการแสดงละคร เรื่อง ยุงลาย
- ละคร เรื่อง ยุงลาย สื่อให้รู้ อาการของไข้เลือดออก และวิธีการป้องกัน
3. ร่วมกิจกรรมการถอดบทเรียนของเครือข่าย Mini. LPMP 
- การเตรียมความพร้อม นับ 1-16 และทำท่าทางประกอบ หรือประกอบเพลง...รักงอมแงม
- กิจกรรมการแปลงร่างเป็นแมลงหวี่  เป็ด  ลิง  คน ( ทำท่าทางเป็นสัตว์ตามลำดับ)
- กิจกรรม 
1. แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการนับ
2. คนที่นับเลขเดียวกันรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน
3. สมมุติสมาชิกกลุ่ม
- หมายเลข 1 เห็นด้วย พูดได้ มีพื้นที่จำกัด
- หมายเลข.2 พูดได้ เคลื่อนที่ได้ เขียนไม่ได้ มีพื้นที่จำกัด
- หมายเลข 3 ไปได้ทุกที่ พูดไม่ได้
- หมายเลข 4-6 ทำ ถาม ฟัง  จำกัดพื้นที่  ทำตามที่หมายเลข 1 และ หมายเลข 3 บอก
วิธีการ
1. ให้หมายเลข1 ออกจากห้อง ดูภาพวาด บอกข้อมูลให้หมายเลข 2
2. หมายเลข 2 ออกไปรับข้อมูลจากหมายเลข 1 กลับไปบอกหมายเลข 4-6
3. หมายเลข 4-6 วาดภาพตามที่หมายเลข 2 บอกข้อมูล และมีหมายเลข 3 ดูและบอกด้วยกิริยาท่าทางพูดไม่ได้
4. หมาย 4-6 นำเสนอผลงาน โดยที่ไม่ได้เห็นภาพ แต่พูด  ถาม หมายเลข 2 และ3 ได้ตลอด
5. สมาชิกทุกคนตรวจสอบผลงาน ชื่นชมผลงานของกลุ่ม
บ่าย
1. ร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อม(ครูต๋อย ครูภร ครูอ้อน)
- จับคู่นั่งหันหน้าเข้าหากัน
- กำหนดให้เป็น A กับ B
- ให้A กับB ผลัดเปลี่ยนกันบอกชื่อจังหวัด โดยเริ่มจาก A โดยไม่ให้ซ้ำกัน ใครพูดซ้ำหรือต่อไม่ได้ถือว่าแพ้
- หรือเปลี่ยนบอกชื่ออย่างได้ เช่นชื่อผลไม้ ชื่อดอกไม้ ยี่ห้อรถ ชื่ออาหาร ฯลฯ
2. ทดสอบสมาธิ
- นั่งคุกเข่าเป็นวงกลม แบมือวางข้างหน้าไขว้แขนกับเพื่อนที่อยู่ด้านข้าง
- เลียนแบบเสียงกบร้องหนึ่งครั้งพร้อมยกมือตบกับพื้นหนึ่งครั้ง ต่อไปทางเดียวกันไปตลอด
- ถ้าเสียงกบเป็นสองครั้ง คนที่อยู่ข้างต้องไปทิศตรงกันข้ามทันที ถ้าไปทิศเดิมผิด จะถูกลงโทษ
3. ร่วมสังเกตผู้ปกครองอาสาสอนนักเรียนระดับมัธยมเรื่อง สถาปัต
- นำโดยนำภาพมีมิติให้ดู สังเกตภาพที่เห็น 
- ดูหนังจีน การแต่งกายของตัวละคร สังเกตสีของเครื่องแต่งกาย การจัดฉาก
4. แลกเปลี่ยนรู้กับผู้ปกครองนักเรียน
- แรงบันดาลใจที่ส่งลูกมาเรียนที่นี่
1. ฝึกลูกมีจิตอาสา
2. อยากได้ลูกที่คิดเป็น คิดวิเคราะห์ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. อยากปรับพฤติกรรมลูก เช่นติดเกม ใช้อำนาจสั่งผู้อื่น
4. อยากให้เป็นคนเห็นคุณค่าของคนอื่น
- สิ่งที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1. รับ-ส่ง ลูกที่โรงเรียนเอง
2. สนับสนุนค่าอาหาร
3. การจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้ปกครองจะดำเนินการกันเองเช่น กิจกรรมไหว้ครู 
4. ช่วยแบ่งเบาภาระของครูเท่าที่จะสอนได้ เช่นจิตอาสาสอนลูกและเพื่อนๆในสิ่งที่ตนถนัด
5. ผู้ปกครองต่างให้ความช่วยเหลือโรงเรียนด้วยความตั้งใจ
ุ6. อาสามาช่วยงานและพัฒนาโรงเรียนด้วยความสมัครใจ


9 สิงหาคม 2557
1. ดูวิดิทัศน์ โรงเรียนนอกกะลา ข้อคิด อยู่ให้ได้  อยู่ให้รอด อยู่ให้ได้
2. กิจกรรมจิตศึกษา
2.1 จุด จุด บนไข่ปลา
- ให้รูปปลา 1 รูปต่อ 1 ตน
- อยู่กับตนเอง - 20 นาที
- ฝึกสังเกตปรากฎการณ์
- ความรู้สึก - อยากทำ  อดทน เหนื่อย ใจเย็น เชื่องโยง ฯลฯ
- ความคิด - การวางแผน ง่าย  ยาก
2.2 เป็ดชิงรัง แข่งกับเวลาให้ได้เวลามากที่สุด
วิธีการ
- กำหนดที่อยู่ของเป็ด ห่างกันประมาณ 80 เซนติเมตร
- สร้างรังเป็ดที่ว่าง 1 รัง/เป็ด 1 ตัว หรือ ถ้าเป็ด 2 ตัว/ว่าง 2 รัง
- ทุกคนเคลื่อนที่ ขณะเล่น ต้องเคลื่อนที่
- รักษาพื้นที่ ดูแลบ้านตนเองที่อยู่ อย่าให้เป็ดแย่งไปได้
- ห้ามทำร้ายเป็ด รัก ดูแลเป็ด
- เป็ดเดินจังหวะคงที่สม่ำเสมอ
- เมื่อออกจากรังไม่กลับที่เดิม
2.3 สร้างหอคอย - สูงที่สุด แข็งแรงที่สุด
การทำงานร่วมกัน
- วางแผน
- ทำด้วยกัน
- ทุกคนได้ทำ
- มีส่วนร่วม
- รับฟัง
- คิดร่วม
- ประสบการณ์
2.4 กิจกรรมส่งของ
- ให้แต่ละคนหยิบปากกาคนละ 1 ด้าม หรือสิ่งของอะไรก็ได้ที่หาง่ายใกล้ตัว
- มือขวาจับปากกา วางมือหน้าตักของตนเองค่อนไปทางซ้ายมือ
- เริ่ม พูดคำว่าให้ครั้งที่ 1  ส่งปากกาไปทางขวามือคนที่อยู่ขวาข้างรับไป และพูดคำว่าให้ครั้งที่ 2 ส่งปากกาไปทางขวาคนที่อยู่ข้างขวารับไป ต่อไปพูดว่า ให้  ไม่ให้  ให้  ส่งปากกาไปทางขวาพร้อมคำว่าให้ครั้งแรก แต่ยังไม่ปล่อยปากกาไป พูดคำว่าไม่ให้ดึงปากกากล้บมาทางซ้ายมือ และพูดคำว่าให้อีกครั้ง ส่งปากกาไปทางขวาอีกครั้งพร้อมส่งปากกาไปให้คนที่อยู่ข้างรับไป( ให้ ให้...ให้ ไม่ให้ ให้ )
- การเล่นอาจสับเปลี่ยนส่งไปทางซ้ายบ้าง ใช้มือซ้ายจับปากกา

10 สิงหาคม 2557


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น