เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การอบรม

การฝึกเทคนิคการสอนลำปลายมาศพัฒนา

วันที่ 1 สิงหาคม  2557
                08.30 น. เข้าร่วมสนมนาการเปิด Q 2  แผน pbl  ณ ห้องประชุมลำปลายมาศพัฒนา
               
12.00 น. พักรับประทานอาหาร
               
13.00 น. เข้าห้องประชุมรับฟังคำชี้แจงจากครูใหญ่ ครูต๋อย  ครูภร และครูอ้อน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น