เป้าหมายหลัก

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ึ7 สิงหาคม 2557


สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้
1. สังเกตวิถีของลำปลายมาศพัฒนา
2. จิตศึกษา ม.1 โดอยครูต๋อย
- ครูต๋อย นัดเด็กที่สนาม ให้เด็กเดินสำรวจช้าๆ เก็บสิ่งของที่เจอ ชอบ อะไรก็ได้ คนละ 1 ชิ้น
- ครูต๋อย เตรียม ปูผ้าสีขาว ตรงกลางวงกลม  สีใส่ในกล่อง กระดาษ เอ4 
- นักเรียนเดินมานั่งเป็นวงกลม สิ่งของที่นำมาวางตรงหน้าตักของตนเอง
- ครูต๋อย ให้เด็กนำสิ่งที่เก็บมาวางบนผ้าที่ปูไว้ ตรงไหนก็ได้ ครูเล่านิทาน  เจ้าลาตกบ่อขยะ ไปช่วงหนึ่ง ตั้งคำถามว่า  ถ้าเราเป็นเจ้าลาตัวนั้น เราจะทำอย่างไร  เด็กนำเสนอทีละคน แล้วจะเล่านิทานต่อ จะหยุดเล่า ถามเด็กว่า ถ้าเด็กๆออกจากบ่อขยะได้จะไปไหน เด็กนำเสนอละคน ครูเล่านิทานต่อ ตั้งคำถาม ถ้าเราไม่ใช่ลาตัวนั้นเราเป็นเจ้าของเราจะทำอย่างไร เด็กนำเสนอทีละคน 
- ครูต๋อยให้เด็กออกมารับกระดาษ คนละ 1แผ่น สี 1 แท่ง และ คนที่รับกระดาษแล้วสามารถออกไปหยิบสิ่งของที่วางบนผ้า คนละกี่ชิ้นก็ได้ นำไปวางบนกระดาษของตนเองตรงไหนก็ได้ ที่เราอยากวางทีละ1ชิ้น
- ให้นักเรียนบอกสิ่งที่ตนเองวางไว้ ตั้งชื่อภาพที่วางไว้บนกระดาษและอธิบายภาพจะเป็นบทกลอน บทกวี ร้อยแก้ว ร้องกรองก็ได้ แล้วแต่ถนัด
- อธิบายถึงความหมายและคุณค่าของสิ่งที่วางไป ว่าสิ่งที่หยิบไปนั้นอะไรเป็นเรามากที่สุด
- ครูให้สิทธิ์เด็กเลือกการนำเสนองานที่ทำ 2 สิทธิ์
      1. อ่านงานของตนเองให้เพื่อนฟัง
      2. ฟังเพื่อนนำเสนอให้เราฟัง
- เด็กนำเสนอ ก่อนนำเสนอเด็กจะบอกก่อนว่าจะใช้สิทธิ์ข้อใด แล้วเสนอตามสิทธิ์ ถ้าเลือกใช้สิทธิ์ี่ที่ 2 บอกด้วยว่าจะให้ใครนำเสนอให้ฟัง
- นำเสนอเสร็จ ใครอยากนำเสนอเพิ่มเติม ก็สามารถนำเสนอต่อได้
- ครูตั้งคำถาม พี่ๆ คิดว่ากิจกรรมนี้ให้อะไรแก่เรา ( ออกแบบ คิด กล้าที่จะพูดในสิ่งที่ตนคิด )
- เสร็จ ให้ตัวแทนนักเรียน บอกนักเรียนเตรียมบอกเพื่อนกล่าวขอบคุณ ครู เพื่อน


3. จิตศึกษา อ.1 โดอยครูภร
- สิ่งที่เรียนรู้ ครูเตรียมความพร้อมเด็ก ด้วยการร้องเพลง Brain Gym
- ครูส่งตะกร้าดอกมะลิ ให้พี่อนุบาล หยิบคนละ 1 ดอก วางไว้ตรงหน้าตักของตนเอง ครูเล่าเรื่องประกอบ
- ครูภรถามเด็ก ว่าเด็กๆ พอจะรู้ไหมคะว่า ดอกไม้ที่วางอยู่หน้าบ้านมีชื่อว่าอะไร
- พีอนุบาลนำเสนอ...  ใครมีความคิดเห็นต่างบ้างไหม ก็นำเสนอ..เพิ่มเติม
- ครูให้เด็กเก็บดอกไม้ใส่กระเป๋าเสื้อ กางเกงไว้ก่อน
- ครูส่งถ้วยมะลิแห่งรัก (ดอกมะลิลอยน้ำในถ้วยแก้ว) ให้เด็กทีละคนจนครบ โดยให้เด็กถือถ้วยไว้ก่อนพร้อมอธิฐานขอพรจากถ้วยดอกมะลิแห่งรัก
- ครูส่งตะกร้าไปรับดอกมะลิที่เก็บไว้ ใส่ตะกร้าแล้วส่งต่อจนครบ จนตะกร้ากลับไปที่ครู
- กิจกรรมมอบความรัก โดยการโอบกอด

4. แลกเปลี่ยนเรียรู้ โดยครูใหญ่วิเชียร และครูต๋อย
- สิ่งที่เห็นต่างจากวันที่ผ่านมา
1. กิจกรรมการกอดของพี่อนุบาล
2.การนำสิ่งใกล้ตัว และเด็กหาเองมาจัดกิจกรรมจิตศึกษา
3.การแบ่งปัน
4.ข้อความจากการเขียนของพี่ ม.1 รู้สึกประทับใจ
5.การเล่านิทานเป็นตอนๆ แล้วแทรกด้วยคำถาม
ุ6.การใช้ภาษาในการสื่อสารของเด็ก
7.ส่งเสริมการอ่านด้วยการบันทึก
8.เด็กทุคนมีความตั้งใจในการทำงานดีมาก
91แต่ละห้องเรียนมีกิจกรรมการหารายได้ของห้องของตนเอง
10.พิธีชาของพี่ ม.1
11.วิถีก่อนกลับบ้านของพี่ ม.2ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น