เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

10 สิงหาคม 2557

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 1-10 สิงหาคม  2557
สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้รายสัปดาห์
2 สิงหาคม 2557
1. ความสำคัญของกิจกรรมจิตศึกษา
2.องค์ประกอบของสมองส่วนต่างๆ
3. ข้อคิดจากการอ่านเรื่อง อธิฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว
4. การสร้างภาพด้วยโปรแกรม picasa
5. ลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างภาพ


4 สิงหาคม 2557 
07.00 น.รับประทานอาหาร
07.30 น. สังเกตกิจกรรมรับนักเรียนตอนเช้า
08.00 น. สังเกตกิจกรรมหน้าเสาธง
08.20 น. กิจกรรมสังเกตจิตศึกษา ชั้น ป.1 โดย ครูต๋อย
 - นักเรียนนั่งงวกลมร่วมกิจกรรมกับครูอุ๋มและครูต๋อย นำโดยครูต๋อยให้เด็กทุกคนจับมือกัน
 - นักเรียนปล่อยมือ ทำแบรนยิม ด้วยท่า กำ - แบ และ การนับนิ้วมือของตนเอง
 - ครูเตรียมกล่องกระดาษเอ 4 มีเศษไม้ ใบไม้ ก้อนหิน อิฐ หรือวัสดุธรรมชาติใกล้ตัวเด็ก ใส่ในกล่อง ใช้ผ้าขาวม้าปิด เพื่อไม่ให้เด็กเห็นสิ่งของที่อยู่ในกล่อง
 - ใช้คำถามกระตุ้นเพื่อให้เด็กสนใจกิจกรรม "พี่ๆที่น่ารักคิดว่ามีอะไรอยู่ข้างในกล่องนี้บ้าง"
 - ก่อนส่งกล่องให้เด็กมีการเตรียมความพร้อมของเด็ก ขณะที่ส่งมีการพูดส่งกำลังใจให้เด็กไปด้วย
 - ขณะที่ส่งถ้าเด็กเริ่มไม่สนใจ ให้คนที่ได้รับแล้วจับมือเพื่อน
 - กระตุ้นการร่วมกิจกรรมด้วยคำถาม
       คำถาม
           1. สิ่งที่เราได้เห็นคืออะไร สิ่งที่ได้ไปมีรูปร่างคล้ายกับอะไร
           2. สิ่งที่อยู่ในมือเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตอย่างไร
           3. ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้บนโลกจะเป็นอย่างไร
- เด็กนำสิ่งของที่ได้รับไปนำมาวางไว้ตรงกลางวง ใช้คำถาม
            1. เด็กช่วยกันบอกว่าสิ่งที่วางแล้วมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร
            2. นอกจากนี้แล้วยังมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรอีกหรือไม่ คล้ายตรงส่วนไหน
- เด็กจับมือกัน กล่าวขอบคุณที่ร่วมกิจกรรม จบกล่าว "สวัสดี" ทุกคนที่ร่วมกิจกรรม

สังเกตกิจกรรม Body Scan ป.4 โดยครูฝน
    - นักเรียนนั่ง วงกลมโดยครูอยู่ร่วมวงด้วย การเล่าเรื่อง เพื่อให้สติมาอยู่กับตัวของเด็ก
   -  นักเรียนหญิงนอนก่อน สลับกับนักเรียนชาย ในท่าที่สบายของตนเอง
   - นักเรียนนอนครูพูดเพื่อการผ่อนคลายส่วนต่างๆ ของร่างกาย
   - ครูเล่านิทานให้เด็กฟัง จบให้เด็กลุกนั่ง
   - สอบถามนักเรียนคนไหนถ้าอยากล้างหน้า ก็ให้ออกไปล้างหน้า
   - กลับมานั่งที่เดิม สอบถามจากการฟังนิทาน
   - เสร็จแล้วสวัสดีเพื่อน ครู ผู้ใจดี เริ่มเรียน pbl ภาคบ่ายต่อไป
สังเกตการสอน PBL ป.2  การสร้างแรงบันดาลใจ
  - ครูให้เด็กนำเมล็ดถั่วมาจากบ้านพร้อมเขียนชื่อถั่วด้วย
  - นกเรียนดูคลิปวีดีโอ การงอกของเมล็ดถั่ว และ ถั่วงอกเต้นระบำ
  - ใช้คำถามปลายเปิด กับนักเรียนเพื่อให้เด็กคิด ดูเด็กมีความสุขในการเรียน ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียน ตอบข้อซักถามของครู
  - ครูให้เด็กที่นำถั่วมาจากบ้าน ตัวแทนมาแกะถุงถั่วเทใส่ในแก้ว เพื่อแยกประเภทของถั่ว โดยใช้คำถามนำ
   - ครูให้เด็กเรียงลำดับขนาดของเมล็ดถั่ว และให้เพื่อนแจกเมล็ดถั่วเขียวที่ยังไม่แกะเปลือกออก และเมล็ดถั่วเขียวที่แกะเปลือกออกแล้ว  เด็กสังเกตลักษณะ สี รูปร่าง ของเมล็ดถั่ว ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
  - หากนักเรียนเริ่มไม่สนใจ จะเก็บเด็กโดย ร้องเพลงความเกรงใจ  หรือการนับจำนวนต่อกัน
  - แบ่งเด็กออกเป็นกลุุ่ม จะถามความคิดเห็นของเด็กก่อนว่าจะแบ่งกันอย่างไร
  - ให้เด็กดูตัวอย่างเมล็ดถั่วที่มีขนาดใหญ่ สังเกตเมล็ดถั่ว แล้วให้ค้นคว้าหาข้อมูลสอบถามผู้ปกครอง มานำเสนอแล้วครูจะแจกเมล็ดถั่วให้ปลูกคนละ 1 เมล็ด เป็นการบ้าน

          
                                                      
5 สิงหาคม 2557
จิตศึกษา ป.2 
เป้าหมาย อยากให้เด็กมีสมาธิ จดจ่อ
กิจกรรม
       - เตรียมความพร้อม เด็กเดินเป็นแถวเข้าห้อง นั่งวงกลม
       - เด็กพร้อม ทำ Brain Gym มีพี่ค้อนกับพี่กระดาษ  พี่กรรไกรกับพี่ตะปู  พี่ขนมจีบกับถาด พี่งูกับพี่สุนัขจิ้งจอก และการนับ  ครูเริ่มนับ เด็กนับต่อ
       - ครูต๋อยนำกล่องพลาสติกให้เด็กดู โดยสมมุติตัวว่า มีป้าคนหนึ่งที่มีความรักและห่วงใยเด็กๆ เลยฝากของมาให้ ตั้งคำถาม เด็กๆ คิดว่าป้าเอากล่องนี้มาจากไหน และในกล่องนั้นเป็นอะไร
      - ครูส่งของให้เด็กคนละ 1 ถุง  ครูจะพูดชมนักเรียนตลอดขณะที่รอเด็กส่งของให้ครบ เมื่อครบทุกคน ถามเด็ก มีอะไรอยู่ในถุงบ้าง
     - ให้เด็กเทสิ่งที่อยู่ในถุงออก ถามเด็กว่า เห็นอุปกรณ์แล้วคิดว่าจะเอาไปทำอะไรได้บ้าง ให้เด็กลงมือปฏิบัติ ให้ร้อยแผ่นเฟรมตามความถนัดของตนเอง ชมเด็กที่ตั้งใจ ให้กำลังใจเด็กตลอดที่ทำกิจกรรม
โดยใช้คำพูดให้เกิดพฤติกรรมทางบวก
    - พอใกล้จะหมดเวลาครูนับถอย เป็นตัวกำหนด ขณะนั้นเด็กจะเงีนยมาก ตั้งใจทำงานอย่างมีสติ ให้เด็กเก็บสิ่งของที่ได้ใส่ถุงให้เรียบร้อย ด้วยตนเอง
    - เสร็จกล่าวขอบคุณครู และเพื่อนๆ
Script Body  Scan - ใช้คำว่า "เรา " ไม่มีนะคะ /ครับ จังหวะสม่ำเสมอ
  1. ผ่อนคลาย  ทุกส่วนของร่างกาย ไล่ความรู้สึกไปทุกจุด อยู่กับลมหายใจ
  2. ใส่ข้อมูล  อยากปลูกฝัง /สร้างอุปนิสัย
  3. ปลุกให้ตื่น ดึงกลับมารู้สึกตัว พร้อมเติมข้อมูลด้านบวก (นับ 1 บอกกับตนเองว่า .....จนถึง นับ 10 เราจะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่น )
 ต่อด้วย Brain Gym -กระตุ้นให้สดชื่น พร้อมสำหรับการเรียนรู้ต่อไป
Body Scan ป.3 (ครูแป้ง , ครูหนัน)
   - เตรียมความพร้อมเพลงปับคลื่นสมองเบาๆ เด็ก นั่งวงกลม สลับชาย หญิง
   - เสร็จเด็กหันหลังเข้าวงกลม นอนเป็นปลาดาว อยู่ในท่าที่สบาย
   - ครูแป้งเล่าเรื่อง เพื่อให้นักเรียนผ่อนคลาย
   - เด็กนอนท่าสบาย บางคนหลับ มีบางคนไม่มีสติ ครูก็ให้เด็กมานอนใกล้ครู เพื่อไม่ให้รบกวนเพื่อน
  - ปลุกตื่นเด็กลุกนั่ง ให้ใช้มือประสานกันสองข้าง ยกขึ้นสูงๆ เอนตัวไปทางซ้าย เอนตัวไปขวา เอนไปข้างหลัง และเอนไปข้างหน้า 
  - เด็กคนไหนตื่นแล้วจะล้างหน้าก็ไปได้
บ่าย - PBL ป.3 เรื่อง ผ้า (สิ่งที่รู้แล้ว / สิ่งที่อยากเรียนรู้)
    - เด็กนั่งวงกลม รับอุปกรณ์การเรียน (กระดาษ ดินสอ ยางลบ)
    - ครูเขียนหัวเรื่องที่เรียนวันนี้ บนกระดาน กำหนดเวลา
    - นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากเรียนรู้ Quarter 2 
    - สิ่งที่เด็กยังไม่รู้ให้เด็กไปค้นคว้า สืบค้นข้อมูลเอง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ครูใหญ่วิเชียร  ไชยบัง
  ให้ความรู้เพิ่มเติม
  - จิตศึกษา
  - ฺBody Scan  ทำให้เดิกความรู้สึก
      1. ทางกาย - คัน  ปวด
      2.  ทางใจ - ติดใจ  โกรธ  ขมขื่น
      3. ทางความคิด - อดีต  อนาคต
  - สิ่งที่ได้จาก PBL 
     1. ทักษะการคิด
     2. ทักษะการทำงานร่วมกัน
     3. ทักษะการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
     4. ทักษะนวัตกรรม
6 สิงหาคม 2557


สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
- กิจกรรมหน้าเสาธง สิ่งที่สังเกตเห็นในวันนี้ ครูเวรนำกิจกรรม สวดมนต์
สังเกตจิตศึกษา ป.3 โดยครูภร
กิจกรรมจิตศึกษา
- ทักทายนักเรียน วันนี้วันอะไร
- เตรียมความพร้อมเด้ก ฺBrain Gym 2  ด้วยการทำโยคะ เป็นภูเขา ต้นไม้ ผีเสื้อ
- เล่าเริ่อง พฤติกรรมเชิงบวก ขอสัญญาณจากเด็กที่มีความพร้อม ที่ตั้งใจ
- ครูภร ให้เด็กดูก้อนหินวิเศษ พี่ก้อนหิน ให้พรวิเศษแก่เด็ก แล้วเด็กแต่ละคนกล่าวขอบคุณพี่ก้อนหินที่ให้พรวิเศษคนละ 1 อย่าง
- นักเรียนไหว้พี่ก้อนหิน เด็กกล่าวขอบคุณ เช่น ขอบคุณบ้านที่เราอาศัยอยู่  ขอบคุณโลกที่ให้เราอาศัยอยู่  ขอบคุณต้นไม้ที่ให้ออกซิเจนแก่เรา  ขอบคุณแม่ที่ให้กำเนิดเรา  ขอบคุณห้องเรียนที่ให้เราอยู่  ขอบคุณแม่น้ำที่ให้เรามีน้ำดื่ม  ขอบคุณเพื่อนๆ ที่ให้ความรักแก่เรา  ขอบคุณพี่แสง ทำให้เรามองเห็น
- ครูใช้คำถาม พี่ก้อนหินวิเศษอย่างไรบ้าง
-ใครเห็นเหมือน หรือต่างกันอย่างไรบ้าง
- ใครเข้าใจว่า ไม่มีหินก้อนใดที่โง่ เด็กแสดงความคิดเห็น
-นักเรียนไหว้ขอบคุณพี่ก้อนหินวิเศษ
- ตัวแทนวันนี้ นำกล่าวขอบคุณกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- จิตศึกษา ป.6 โดยครูต๋อย เป้าหมาย ความเห็นอกเห็นใจ
- ให้เด็กดูภาพ กิจกรรมขาว-ดำ
- ใช้คำถามกระตุ้นความคิดของเด็ก คุณเห็นอะไร แล้วรู้สึกอย่างไร และให้เด็กตั้งคำถามเกี่ยวกับภาพที่เห็น

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยครูใหญ่วิเชียร  ไชยบัง
- การฝึกสติ ไม่ใช้คำว่า สติ ใช้คำว่า ความรู้สึกตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่
- เพลง 2 แบบ 1. เพลงกระตุ้นสมอง - ขณะทำกิจกรรม
                       2. เพลงปรับคลื่นสมอง - Body  Scan
- สิ่งที่มีผลต่อการปรับคลื่นสมอง แสง  เสียง  อากาศ  คน  กลิ่น
- วิธีฝึกให้คนมีวินัย
  1. ปฏิยัติ - บอกให้ทำ บอกให้ดี
  2. ปฏิบัติ - ทดลองใช้
  3. ปฏิเวธ - ใช้จริงในชีวิต
- 2  พลังที่ช่วยในการเรียนรู้
        1. พลังงานของตนเอง
        2. พลังจากเพื่อนร่วมกัน
- PLC สร้างชุมชน ที่เรียนรู้ วิชาชีพ
1. สถานที่ -บรรยากาศ
2. กิจกรรม - ทำประจำเสมอ (BAR/AAR)
    - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ทำให้ครูเรียนรู้ร่วมกัน มีทักษะ  มีอุดมการณ์ร่วมกัน
    - ถอดบทเรียน - ความเห็นอกเห็นใจกัน
    - Lesson Study


7 สิงหาคม 2557


1. สังเกตวิถีของลำปลายมาศพัฒนา
2. จิตศึกษา ม.1 โดอยครูต๋อย
- ครูต๋อย นัดเด็กที่สนาม ให้เด็กเดินสำรวจช้าๆ เก็บสิ่งของที่เจอ ชอบ อะไรก็ได้ คนละ 1 ชิ้น
- ครูต๋อย เตรียม ปูผ้าสีขาว ตรงกลางวงกลม  สีใส่ในกล่อง กระดาษ เอ4 
- นักเรียนเดินมานั่งเป็นวงกลม สิ่งของที่นำมาวางตรงหน้าตักของตนเอง
- ครูต๋อย ให้เด็กนำสิ่งที่เก็บมาวางบนผ้าที่ปูไว้ ตรงไหนก็ได้ ครูเล่านิทาน  เจ้าลาตกบ่อขยะ ไปช่วงหนึ่ง ตั้งคำถามว่า  ถ้าเราเป็นเจ้าลาตัวนั้น เราจะทำอย่างไร  เด็กนำเสนอทีละคน แล้วจะเล่านิทานต่อ จะหยุดเล่า ถามเด็กว่า ถ้าเด็กๆออกจากบ่อขยะได้จะไปไหน เด็กนำเสนอละคน ครูเล่านิทานต่อ ตั้งคำถาม ถ้าเราไม่ใช่ลาตัวนั้นเราเป็นเจ้าของเราจะทำอย่างไร เด็กนำเสนอทีละคน 
- ครูต๋อยให้เด็กออกมารับกระดาษ คนละ 1แผ่น สี 1 แท่ง และ คนที่รับกระดาษแล้วสามารถออกไปหยิบสิ่งของที่วางบนผ้า คนละกี่ชิ้นก็ได้ นำไปวางบนกระดาษของตนเองตรงไหนก็ได้ ที่เราอยากวางทีละ1ชิ้น
- ให้นักเรียนบอกสิ่งที่ตนเองวางไว้ ตั้งชื่อภาพที่วางไว้บนกระดาษและอธิบายภาพจะเป็นบทกลอน บทกวี ร้อยแก้ว ร้องกรองก็ได้ แล้วแต่ถนัด
- อธิบายถึงความหมายและคุณค่าของสิ่งที่วางไป ว่าสิ่งที่หยิบไปนั้นอะไรเป็นเรามากที่สุด
- ครูให้สิทธิ์เด็กเลือกการนำเสนองานที่ทำ 2 สิทธิ์
      1. อ่านงานของตนเองให้เพื่อนฟัง
      2. ฟังเพื่อนนำเสนอให้เราฟัง
- เด็กนำเสนอ ก่อนนำเสนอเด็กจะบอกก่อนว่าจะใช้สิทธิ์ข้อใด แล้วเสนอตามสิทธิ์ ถ้าเลือกใช้สิทธิ์ี่ที่ 2 บอกด้วยว่าจะให้ใครนำเสนอให้ฟัง
- นำเสนอเสร็จ ใครอยากนำเสนอเพิ่มเติม ก็สามารถนำเสนอต่อได้
- ครูตั้งคำถาม พี่ๆ คิดว่ากิจกรรมนี้ให้อะไรแก่เรา ( ออกแบบ คิด กล้าที่จะพูดในสิ่งที่ตนคิด )
- เสร็จ ให้ตัวแทนนักเรียน บอกนักเรียนเตรียมบอกเพื่อนกล่าวขอบคุณ ครู เพื่อน3. จิตศึกษา อ.1 โดอยครูภร
- สิ่งที่เรียนรู้ ครูเตรียมความพร้อมเด็ก ด้วยการร้องเพลง Brain Gym
- ครูส่งตะกร้าดอกมะลิ ให้พี่อนุบาล หยิบคนละ 1 ดอก วางไว้ตรงหน้าตักของตนเอง ครูเล่าเรื่องประกอบ
- ครูภรถามเด็ก ว่าเด็กๆ พอจะรู้ไหมคะว่า ดอกไม้ที่วางอยู่หน้าบ้านมีชื่อว่าอะไร
- พีอนุบาลนำเสนอ...  ใครมีความคิดเห็นต่างบ้างไหม ก็นำเสนอ..เพิ่มเติม
- ครูให้เด็กเก็บดอกไม้ใส่กระเป๋าเสื้อ กางเกงไว้ก่อน
- ครูส่งถ้วยมะลิแห่งรัก (ดอกมะลิลอยน้ำในถ้วยแก้ว) ให้เด็กทีละคนจนครบ โดยให้เด็กถือถ้วยไว้ก่อนพร้อมอธิฐานขอพรจากถ้วยดอกมะลิแห่งรัก
- ครูส่งตะกร้าไปรับดอกมะลิที่เก็บไว้ ใส่ตะกร้าแล้วส่งต่อจนครบ จนตะกร้ากลับไปที่ครู
- กิจกรรมมอบความรัก โดยการโอบกอด


4. แลกเปลี่ยนเรียรู้ โดยครูใหญ่วิเชียร และครูต๋อย
- สิ่งที่เห็นต่างจากวันที่ผ่านมา
1. กิจกรรมการกอดของพี่อนุบาล
2.การนำสิ่งใกล้ตัว และเด็กหาเองมาจัดกิจกรรมจิตศึกษา
3.การแบ่งปัน
4.ข้อความจากการเขียนของพี่ ม.1 รู้สึกประทับใจ
5.การเล่านิทานเป็นตอนๆ แล้วแทรกด้วยคำถาม
ุ6.การใช้ภาษาในการสื่อสารของเด็ก
7.ส่งเสริมการอ่านด้วยการบันทึก
8.เด็กทุคนมีความตั้งใจในการทำงานดีมาก
91แต่ละห้องเรียนมีกิจกรรมการหารายได้ของห้องของตนเอง
10.พิธีชาของพี่ ม.1
11.วิถีก่อนกลับบ้านของพี่ ม.2

8 สิงหาคม 2557
8 สิงหาคม 2557
เช้า
1.ร่วมวิถีโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
2.ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- ชมการแสดงละคร เรื่อง ยุงลาย
- ละคร เรื่อง ยุงลาย สื่อให้รู้ อาการของไข้เลือดออก และวิธีการป้องกัน
3. ร่วมกิจกรรมการถอดบทเรียนของเครือข่าย Mini. LPMP 
- การเตรียมความพร้อม นับ 1-16 และทำท่าทางประกอบ หรือประกอบเพลง...รักงอมแงม
- กิจกรรมการแปลงร่างเป็นแมลงหวี่  เป็ด  ลิง  คน ( ทำท่าทางเป็นสัตว์ตามลำดับ)
- กิจกรรม 
1. แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการนับ
2. คนที่นับเลขเดียวกันรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน
3. สมมุติสมาชิกกลุ่ม
- หมายเลข 1 เห็นด้วย พูดได้ มีพื้นที่จำกัด
- หมายเลข.2 พูดได้ เคลื่อนที่ได้ เขียนไม่ได้ มีพื้นที่จำกัด
- หมายเลข 3 ไปได้ทุกที่ พูดไม่ได้
- หมายเลข 4-6 ทำ ถาม ฟัง  จำกัดพื้นที่  ทำตามที่หมายเลข 1 และ หมายเลข 3 บอก
วิธีการ
1. ให้หมายเลข1 ออกจากห้อง ดูภาพวาด บอกข้อมูลให้หมายเลข 2
2. หมายเลข 2 ออกไปรับข้อมูลจากหมายเลข 1 กลับไปบอกหมายเลข 4-6
3. หมายเลข 4-6 วาดภาพตามที่หมายเลข 2 บอกข้อมูล และมีหมายเลข 3 ดูและบอกด้วยกิริยาท่าทางพูดไม่ได้
4. หมาย 4-6 นำเสนอผลงาน โดยที่ไม่ได้เห็นภาพ แต่พูด  ถาม หมายเลข 2 และ3 ได้ตลอด
5. สมาชิกทุกคนตรวจสอบผลงาน ชื่นชมผลงานของกลุ่ม
บ่าย
1. ร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อม(ครูต๋อย ครูภร ครูอ้อน)
- จับคู่นั่งหันหน้าเข้าหากัน
- กำหนดให้เป็น A กับ B
- ให้A กับB ผลัดเปลี่ยนกันบอกชื่อจังหวัด โดยเริ่มจาก A โดยไม่ให้ซ้ำกัน ใครพูดซ้ำหรือต่อไม่ได้ถือว่าแพ้
- หรือเปลี่ยนบอกชื่ออย่างได้ เช่นชื่อผลไม้ ชื่อดอกไม้ ยี่ห้อรถ ชื่ออาหาร ฯลฯ
2. ทดสอบสมาธิ
- นั่งคุกเข่าเป็นวงกลม แบมือวางข้างหน้าไขว้แขนกับเพื่อนที่อยู่ด้านข้าง
- เลียนแบบเสียงกบร้องหนึ่งครั้งพร้อมยกมือตบกับพื้นหนึ่งครั้ง ต่อไปทางเดียวกันไปตลอด
- ถ้าเสียงกบเป็นสองครั้ง คนที่อยู่ข้างต้องไปทิศตรงกันข้ามทันที ถ้าไปทิศเดิมผิด จะถูกลงโทษ
3. ร่วมสังเกตผู้ปกครองอาสาสอนนักเรียนระดับมัธยมเรื่อง สถาปัต
- นำโดยนำภาพมีมิติให้ดู สังเกตภาพที่เห็น 
- ดูหนังจีน การแต่งกายของตัวละคร สังเกตสีของเครื่องแต่งกาย การจัดฉาก
4. แลกเปลี่ยนรู้กับผู้ปกครองนักเรียน
- แรงบันดาลใจที่ส่งลูกมาเรียนที่นี่
1. ฝึกลูกมีจิตอาสา
2. อยากได้ลูกที่คิดเป็น คิดวิเคราะห์ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. อยากปรับพฤติกรรมลูก เช่นติดเกม ใช้อำนาจสั่งผู้อื่น
4. อยากให้เป็นคนเห็นคุณค่าของคนอื่น
- สิ่งที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1. รับ-ส่ง ลูกที่โรงเรียนเอง
2. สนับสนุนค่าอาหาร
3. การจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้ปกครองจะดำเนินการกันเองเช่น กิจกรรมไหว้ครู 
4. ช่วยแบ่งเบาภาระของครูเท่าที่จะสอนได้ เช่นจิตอาสาสอนลูกและเพื่อนๆในสิ่งที่ตนถนัด
5. ผู้ปกครองต่างให้ความช่วยเหลือโรงเรียนด้วยความตั้งใจ
ุ6. อาสามาช่วยงานและพัฒนาโรงเรียนด้วยความสมัครใจ


9 สิงหาคม 2557
1. ดูวิดิทัศน์ โรงเรียนนอกกะลา ข้อคิด อยู่ให้ได้  อยู่ให้รอด อยู่ให้ได้
2. กิจกรรมจิตศึกษา
2.1 จุด จุด บนไข่ปลา
- ให้รูปปลา 1 รูปต่อ 1 ตน
- อยู่กับตนเอง - 20 นาที
- ฝึกสังเกตปรากฎการณ์
- ความรู้สึก - อยากทำ  อดทน เหนื่อย ใจเย็น เชื่องโยง ฯลฯ
- ความคิด - การวางแผน ง่าย  ยาก
2.2 เป็ดชิงรัง แข่งกับเวลาให้ได้เวลามากที่สุด
วิธีการ
- กำหนดที่อยู่ของเป็ด ห่างกันประมาณ 80 เซนติเมตร
- สร้างรังเป็ดที่ว่าง 1 รัง/เป็ด 1 ตัว หรือ ถ้าเป็ด 2 ตัว/ว่าง 2 รัง
- ทุกคนเคลื่อนที่ ขณะเล่น ต้องเคลื่อนที่
- รักษาพื้นที่ ดูแลบ้านตนเองที่อยู่ อย่าให้เป็ดแย่งไปได้
- ห้ามทำร้ายเป็ด รัก ดูแลเป็ด
- เป็ดเดินจังหวะคงที่สม่ำเสมอ
- เมื่อออกจากรังไม่กลับที่เดิม
2.3 สร้างหอคอย - สูงที่สุด แข็งแรงที่สุด
การทำงานร่วมกัน
- วางแผน
- ทำด้วยกัน
- ทุกคนได้ทำ
- มีส่วนร่วม
- รับฟัง
- คิดร่วม
- ประสบการณ์
2.4 กิจกรรมส่งของ
- ให้แต่ละคนหยิบปากกาคนละ 1 ด้าม หรือสิ่งของอะไรก็ได้ที่หาง่ายใกล้ตัว
- มือขวาจับปากกา วางมือหน้าตักของตนเองค่อนไปทางซ้ายมือ
- เริ่ม พูดคำว่าให้ครั้งที่ 1  ส่งปากกาไปทางขวามือคนที่อยู่ขวาข้างรับไป และพูดคำว่าให้ครั้งที่ 2 ส่งปากกาไปทางขวาคนที่อยู่ข้างขวารับไป ต่อไปพูดว่า ให้  ไม่ให้  ให้  ส่งปากกาไปทางขวาพร้อมคำว่าให้ครั้งแรก แต่ยังไม่ปล่อยปากกาไป พูดคำว่าไม่ให้ดึงปากกากล้บมาทางซ้ายมือ และพูดคำว่าให้อีกครั้ง ส่งปากกาไปทางขวาอีกครั้งพร้อมส่งปากกาไปให้คนที่อยู่ข้างรับไป( ให้ ให้...ให้ ไม่ให้ ให้ )
- การเล่นอาจสับเปลี่ยนส่งไปทางซ้ายบ้าง ใช้มือซ้ายจับปากกา

10 สิงหาคม 2557


วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปความรู้รายสัปดาห์ท่ี 3

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ระหว่างวันที่ 17 – 22 สิงหาคม 2557 ( สัปดาห์ที่ 3 )
1.ร่วมวิถีเช้ากับLPMP
2. ถอดบทเรียน ครูแป้ง ครูฟ้า ครูแดง

- กิจกรรมการสอน PBL  เรียนรู้ ระดับการคิด พฤติกรรมสมอง และเครื่องมือคิด
- ทักษะกระบวนการ ชง  เชื่อม  ใช้
- การเขียนแผนการสอน PBL

                1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้

                2. เป้าหมาย
                3. ออกแบบ Mian Mapping

                4. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ กับมาตรฐาน ตัวชี้วัด

                5. กำหนดปฏิทินการเรียนรู้

3. AAR  สิ่งที่ได้เรียนรู้ ครูอ้อน

                - การเขียนเป้าหมายหลัก  เป้าหมายย่อยรายสัปดาห์
                - การเขียนภูมิหลัง
                - การเขียน Mian Mapping

                - การสร้างปฏิทินการเรียนรู้

                -การเขียนแผนการสอนรายสัปดาห์

4. สังเกตการจัดกิจกรรมอนุบาล และการเล่านิทาน
5. สังเกตการณ์สอนคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1
6. เรียนรู้แนวการสรุปความรู้รายสัปดาห์
7. ร่วมสังเกตการณ์ประชุมผู้ปกครองชั้น ป.1 ประทับใจตรงที่ ครูกลอย เพิ่มเติมกระบวนการคิดของ

    สาระ คณิตศาสตร์ให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ไปด้วย เพื่อจะได้เข้าใจแนวทางเดียวกับบุตรหลานของตน
22 สิงหาคม 2557

สิ่งที่ได้เรียนรู้ วันที่ 22 สิงหาคม 2557
1. สังเกตจิตศึกษาป.3 ครูอั๋น
2. สังเกตการสอนคณิศาสตร์ ป.2. ครูกลอย
   เรื่องการคูณ ตัวอย่าง
   ครูให้โจทย์ มีล้อรถ 8 ล้อ ใส่เมล็ดถั่วล้อละ 6  เมล็ด มีเมล็ด ทั้งหมดกี่เมล็ด
วิธีคิด    เขียนโจทย์การคูณ.    8 x  6.
   - ให้เด็กฝึกทัษะกระบวนการคิด
3. สังเกตการสอนภาษาไทย ป.2 ครูเหมี่ยว
  เรื่อง. คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กก แม่กบ แม่กน แม่กอง
- นักเรียนอ่านบัตรคำ
- ครูถามกระตุ้นการคิด ว่าคำที่อ่านอยู่ในมาตราใดแยกคำใส่กระเป๋าผนัง
- วันนี้วันศุกร์ครูให้นักเรียน เขียนสรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ที่3
4. สังเกตการสอนPBL. ป.2  ครูเหมี่ยว
- ทบทวนบทเรียนรู้ วันจันทร์ - วันศุกร์  กระตุ้นด้วยคำถาม
- นักเรียน สรุปความรู้รายสัปดาห์ ที่ 3
5. สังเกตการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ครูอุ๋ม ครูเดียร์ ครูกลอย
- ครูอุ๋มแจ้ง เรื่อง
                1. การเปิดตลาดของนักเรียนชั้น ป.1  สัปดาห์ที่ 7 ของ Quarter ที่ 2
                2. การเงิน คงเหลือ ของห้อง ป.1  ที่สืบเนื่องมาจากชั้น อนุบาล
                3. การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียน ขอใช้เงินสวัสดิการของห้องดำเนินการจัดซื้อ
                4. วันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2557 แจ้งขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยทำนาของ พี่ ป.1
- ตัวแทนผู้ปกครอง แจ้งเรื่อง ผู้ใหญ่ใจดีมาศึกษาดูงานที่ลำปลายมาศพัฒนา ช่วงเดือนกันยายน 2557
   ขอความร่วมมือผู้ปกครองอาสามาช่วยดูแล บริการ ด้านต่างๆ ช่วงที่มีคณะผู้ใหญ่ใจดีมาศึกษาดูงาน
   หากใครพอมีเวลามาช่วยได้ ก็ขอลงชื่อไว้ก่อน รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทีหลัง
- ครูกลอย เสนอแนวการสอนวิชาคณิคศาสตร์ ช้ัน ป.1 ให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน
   ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง เกี่ยวกับทักษะกระบวนการคิดต่างๆ
- ครูอุ๋ม สรุปการประชุมแจ้งทบทวนหัวข้อประชุมในวันนี่้ เรื่อง การเปิดตลาดของ ป.1 จะมีหนังสือแจ้งให้
  มาประชุมหารือกันอีกครั้งหนึ่ง
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

21 สิงหาคม 2557

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 21  สิงหาคม 2557
1.ร่วมวิถีของ LPMP 
2. ฝึกกิจกรรมจิตศึกษา ป.ผลการจัดกิจกรรม  เด็กให้ความพร้อมดีมาก   เด็กตั้งใจ มีสมาธิ   จดจ่อ 
3. สังเกตการสอนคณิตศาสตร์ ป.2
     ครูให้โจทย์  มีสัปปะรด  6  กองๆ ละ  ผล มีสัปปะรดทั้งหมดกี่หมด
     วิธีคิด              
1. 6 X 9  =  54
                               2. 6 X 9  = 9+9+9+9+9+9+9+9+9  = 54
                               3. 9 แยกเป็น 5 + 4
                จะได้                      6 X 5  = 5+5+5+5+5+5  = 30
                                                6 X 4  = 4+4+4+4+4+4  = 24
                                                               30 + 24  = 54
โจทย์  มีพี่แพ็ก  3 คนๆ ละคน มีผม  7 เส้น พี่แพ็กมีผมทั้งหมดกี่เส้น
วิธีคิด                     
1. 3 X 7         /       7 X 3
                                2. 7+7+7  = 21
                               3. 3 X 7 =  3 X ( 5 + 2 )
               จะได้                     
3 X 5  = 5+5+5  = 15
                                               3 X 2 = 2+2+2  = 6
                                      เอา  5 + 6  = 11 + 10  = 21
งาน  ให้เด็ก หาวิธีคิด 3 คน
                               
1. 9 X 8  = ?
                              
2. 8 X 6  = ?
                               
3. 3 X 11 = ?
4. สังเกตการสอนคณิตศาสตร์ ป.1
  โ           จทย์        8 + 16  =  ?
                เอา  16  กระจายออก  10 + 6 
                                8 + 6  = 14  เอา  10 มาบวกกับ 14  เท่ากับ  24
โจทย์                     7 + 15  = ?
 วิธีคิด                    เอา 
15  กระจายออก   10 + 5 
                                            7 + 5  = 12  เอา  10  มาบวก  เท่ากับ  22
งาน  ให้พี่ ป.1 ช่วยคิด  ข้อ
               
1.  22  +  -   =  ?
               
2.  - -  +  -    =  ?
                3. - - +  -      = ?

5. สังเกตการสอนภาษาไทย ป.ครูเหมี่ยว
   
1. ครูเตรียมบัตรคำ ที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  ( แม่กก  แม่กบ  แม่กน  แม่กด )
   
2. เตรียมตะกร้าบัตรคำ เขียนมาตราตัวสะกดติดที่ตะกร้า 4 ใบ ตามมาตราตัวสะกด
  
3. นักเรียนอ่านบัตรคำทีละคำ แยกใส่ตะกร้าให้ตรงตามมาตราตัวสะกด ใช้คำถามกระตุ้นการคิด
  
4. นักเรียนอ่านบัตรคำทีละคำพร้อมกัน กระตุ้นการคิดด้วยคำถาม
  
5. .ใบงานให้นักเรียนเขียนคำจากการอ่าน และคำอ่านคำด้วย มาตราละ 5 คำ
6. สังเกตการสอนภาษาไทย ป.1 ครูอุ๋ม
  
1. นักเรียนเขียนตามคำบอก   จากเรื่องที่อ่านนิทานพยัญชนะ จำนวน คำ
  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำที่เขียนถูก พร้อมเขียนบนกระดาน
  
3. ครูให้นักเรียนแก้ไขคำที่เขียนผิด คำละ 3 ครั้ง ลงในสมุด
  
4. คนที่เขียนได้ถูกต้องทุกคำ ให้วาดรูปตกแต่งผลงาน

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

17 สิงหาคม 2557

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 17 สิงหาคม2557
ภาคเช้า
1. ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนกับ ครูแป้ง ครูฟ้า ครูแดง
1.1.จิตศึกษา
- บอกชื่อผลไม้ ทีละคน ไม่ซ้ำกัน  สิ่งที่ได้ ความจำ ใจจคจ่อ ความคิด ความตั้งใจ การรอคอย คิดเชื่อมโยงฯลฯ
- เขียนความรู้สึก จุดเด่นของตนเอง นำเสนอรูปภาพหรือข้อความก็ได้
-  ส่องกระจก  จับคู่ เป็น
A และ คนหนึ่งเป็นกระจก อีกคนเป็นเงา ทำท่าทางเหมือนเวลาเราส่องกระจก
สิ่งที่ได้รับ มีสติ สามัคคี มีน้ำใจ การมีส่วนร่วม ฯลฯ
- ดาราเปลี่ยนจอ  ผลัดเปลี่ยนการเป็นดารา หรือ จอ เช่น จอสองดาราหนึ่ง คือสองคนจับมือกันเป็นวง มีอีกคนเป็นดารายืนในวง หนึ่งคน  จอสามดาราสอง คือ คนสามคนจับมือกันเป็นวงกลม(จอ)แล้วสองคนเป็นดาราอยู่ในจอ สิ่งที่ได้รับ ความสุข สนุกสนาน มีสติ จำนวน ฯลฯ
1.2 กิจกรรมการเขียนแผนการสอนPBL
- ชง  การสัมผัสกับสิ่งของที่เป็นจริง เรียนรู้จากของจริง กระตุ้นให้ถามตอบ กระตุ้นให้เกิดทักษะ ให้โจทย์
-เชื่อม วิธีการที่หลากหลาย แชร์ความคิด เล่าให้ฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ใช้คำถามกระตุ้นการคิด
-ใช้ ทำเสร็จแล้วจะนำไปใช้อย่างไร ลงมือทำจริง
แนวทางการจัดทำแผน
PBL
1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
2. เป้าหมาย
3. ออกแบบ Mian Mapping
4. วิเคราะห์แต่ละสาระการเรียนรู้
5. กำหนดปฏิทินการเรียนรู้
ภาคบ่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำแผนการสอนลงบล็อก  ครูอ้อน ครูต้น ครูพลอย ครูแพรว
-การเขียนเป้าหมาย
-ภูมิหลัง
-
Main  Mapping
- ปฏิทินการเรียนรู้

19 สิงหาคม 2557

สิ่งที่เรียนรู้วันที่ 19  สิงหาคม 2557
1.ร่วมวิถี LPMP
2.จิตศึกษา ป.1  ครูเดียร์ ครูอุ๋ม
1. ครูทำเบรมยิม
2. ครูแจกไม้ไอศกรีมให้นักเรียน คนละ 1 อัน
3. ครูส่งยางวง 1 วง ให้นักเรียนรับด้วยไม้ไอศกรีม โดยไม่ให้ใช้มือช่วย(ส่งไปทางด้น ซ้าย และขวา 
    พร้อม กัน)
4. ครูส่งยางวง 2 วง ให้นักเรียนรับด้วยไม้ไอศกรีม ไปทางด้านใดด้านหนึ่ง ครูพูดให้กำลังใจขณะทำ 
   กิจกรรม
5. ครูให้นักเรียนนำไม้ไอศกรีมไปวางต่อกันเป็นรูปอะไรก็ได้ตรงกลางวงกลม ทีละคน โดยครูจะเชิญคนที่
    ส่งสัญญาณพร้อมก่อน คนที่ถูกเชิญยกมือไหว้ด้วยความนอบน้อม ก่อนลุกไปวางไม้ศกรีม ครูพูดให้
    กำลังใจเด็กขณะที่จัดกิจกรรม
6. ครูถามพี่ป.1 ว่า พี่ๆ คิดว่ารูปร่างที่พี่ต่อนี้ เป็นรูปอะไร  แล้วมีใครมีความคิดเห็นต่างเป็นอย่างอื่นอีก
    หรือไม่
7. ตัวแทนเด็กเก็บไม้ไอศกรีมคืนครู
3.สังเกตการสอนภาษาไทย ป.2  ครูเหมี่ยว ครูแป้ง
1. นักเรียนเขียนตามคำบอก 20 คำ
2. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำบนกระดานทีละคำ สะกดคำ หาความหมายของคำ ฝึกอ่านคำ
3. นักเรียนแก้ไขคำที่เขียนผิดลงในสมุด คำละ 1 บรรทัดๆ ละ 3 ครั้ง
4. ครูให้เลือกคำศัพท์ 5 คำ แต่งประโยค พร้อมวาดภาพสื่อความหมายของคำ
4.สังเกตการสอนคณิตศาสตร์ ป.3  ครูกลอย
1. ทบทวนความรู้เดิม จากการบ้าน
2. ให้โจทย์ปัญหา มีไก่  20 ตัว ซื้อมาเพิ่มอีก 8 ตัว ตอนนี้มีไก่ทั้งหมดกี่ตัว
     วิธีคิด  20 + 8  =
3. พี่ป.3 มีที่มัดหมี่ 24 อันๆ ละ 250 บาท พี่ป.3 ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท
    วิธีคิด 
     24 X 250  =  ?
4. ครูให้โจทย์การคูณคิด 10 ข้อ และข้อที่ 11 สร้างโจทย์ปัญหาจาก 24 X 32

5.สังเกตการสอน PBL ป.2  ครูเหมี่ยว  ครูกลอย
1. .เด็กดูวีดีโอ การกำเนิดของคน และถั่ว
2. ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด
3. ให้นักเรียนสังเกตเมล็ดถั่วที่แช่น้ำที่งอกแล้ว ดูลักษณะการงอกของถั่ว
4. ครูตั้งคำถามกระตุ้นเด็ก  เพื่อให้เกิดทักษะการคิด
5. ให้เด็กวาดรูปจากการดูวีดีโอ การกำเนิดของคน และของถั่ว คำถามกระตุ้นเด็กว่าอะไรบ้างที่เหมือนกัน
     และอะไรที่ต่างกัน

20 สิงหาคม 2557

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 20  สิงหาคม 2557
1.ร่วมวิถีของ LPMP 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอแผนการสอน PBL โดยครูวิเชียร ครูต๋อย ครูภร
                - ครูเอ๋ 
อยู่ดี กินดี ชีวีมีสุข
                - ครูอั๋น  บ้านเรา 
                - ครูกุ้ง  ลำน้ำใส
ข้อเสนอแนะจากครูวิเชียร ครูต๋อย ครูภร
                - การจัดกิจกรรม เน้น ให้เด็กได้เรียนรู้ ไม่ใช่การสอนให้ความรู้แก่เด็ก
สิ่งที่ได้จากกิจกรรม

1. การเรียนรู้ จะได้ เนื้อหา ความคิด การทำงานร่วมกัน นวัตกรรม การเรียนรู้ที่ใหม่
2. การสอน จะได้ เนื้อหา

3. หลักการเขียนแผนจิตศึกษา
                1. กิจกรรม......................
               
2. ชั้น ............................
               
3. วัสดุ / สื่อ / อุปกรณ์ ...................................
               
4. เป้าหมาย.................................
               
5. การดำเนินกิจกรรม
                               
1. ……………………….
                                2………………………….
                               
3………………………..
                6. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม.......................................