เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

17 สิงหาคม 2557

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 17 สิงหาคม2557
ภาคเช้า
1. ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนกับ ครูแป้ง ครูฟ้า ครูแดง
1.1.จิตศึกษา
- บอกชื่อผลไม้ ทีละคน ไม่ซ้ำกัน  สิ่งที่ได้ ความจำ ใจจคจ่อ ความคิด ความตั้งใจ การรอคอย คิดเชื่อมโยงฯลฯ
- เขียนความรู้สึก จุดเด่นของตนเอง นำเสนอรูปภาพหรือข้อความก็ได้
-  ส่องกระจก  จับคู่ เป็น
A และ คนหนึ่งเป็นกระจก อีกคนเป็นเงา ทำท่าทางเหมือนเวลาเราส่องกระจก
สิ่งที่ได้รับ มีสติ สามัคคี มีน้ำใจ การมีส่วนร่วม ฯลฯ
- ดาราเปลี่ยนจอ  ผลัดเปลี่ยนการเป็นดารา หรือ จอ เช่น จอสองดาราหนึ่ง คือสองคนจับมือกันเป็นวง มีอีกคนเป็นดารายืนในวง หนึ่งคน  จอสามดาราสอง คือ คนสามคนจับมือกันเป็นวงกลม(จอ)แล้วสองคนเป็นดาราอยู่ในจอ สิ่งที่ได้รับ ความสุข สนุกสนาน มีสติ จำนวน ฯลฯ
1.2 กิจกรรมการเขียนแผนการสอนPBL
- ชง  การสัมผัสกับสิ่งของที่เป็นจริง เรียนรู้จากของจริง กระตุ้นให้ถามตอบ กระตุ้นให้เกิดทักษะ ให้โจทย์
-เชื่อม วิธีการที่หลากหลาย แชร์ความคิด เล่าให้ฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ใช้คำถามกระตุ้นการคิด
-ใช้ ทำเสร็จแล้วจะนำไปใช้อย่างไร ลงมือทำจริง
แนวทางการจัดทำแผน
PBL
1. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
2. เป้าหมาย
3. ออกแบบ Mian Mapping
4. วิเคราะห์แต่ละสาระการเรียนรู้
5. กำหนดปฏิทินการเรียนรู้
ภาคบ่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำแผนการสอนลงบล็อก  ครูอ้อน ครูต้น ครูพลอย ครูแพรว
-การเขียนเป้าหมาย
-ภูมิหลัง
-
Main  Mapping
- ปฏิทินการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น