เป้าหมายหลัก

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2 สิงหาคม 2557

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ ในวันนี้

1. ความสำคัญของกิจกรรมจิตศึกษา
2.องค์ประกอบของสมองส่วนต่างๆ
3. ข้อคิดจากการอ่านเรื่อง อธิฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว
4. การสร้างภาพด้วยโปรแกรม picasa
5. ลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างภาพไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น