เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

18 สิงหาคม 2557

สิ่งที่เรียนรู้วันที่ 18 สิงหาคม 2557
ภาคเช้า
1. ร่วมวิถีของ LPMP และวันนี้มีคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 สังเกตการจัดการเรียนการสอน
2. ร่วมวิถ๊ของน้องอนุบาล 1 หลังจากกิจกรรมหน้าเสาธง ครูแดงนำ เดินสำรวจบริเวณโรงเรียน ขณะเดินมีกิจกรรมสอดแทรกไปด้วย สอบถามสิ่งแปลกใหม่ที่พบเจอ ระหว่างเดินทาง เตรียมเดินเข้าห้องเรียน จัดระเบียบแถวเด็ก ให้เด็กเดินอย่างมีสติ มือสานกันไว้ที่หน้าอาคารทีละคน เว้นระยะห่าง ให้เดินช้าๆ นั่งรอเพื่อนหน้าชั้นเรียน จนกว่าจะครบ เสร็จจัดระเบียบแถวอีก ก่อนเข้าห้องเรียนเด็กถอดถุงเท้าเก็บไว้ที่รองเท้าของตนเอง เข้าไปนั่งเป็นแถวรอเพื่อน หน้าห้องครูเตรียมความพร้อมเด็ก ร้องเพลงประกอบท่าทาง ถามเด็กว่า วันนี้เป็นวันอะไร  และถามต่ออีกว่า วันนี้เป็นวันจันทร์ที่เท่าไหร่นะ เสร็จแล้ว พูดพร้อมกัน วันจันทร์ ที่18 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2557 พร้อมทำท่าทางประกอบสัญลักษณ์ของตัวเลข  ต่อด้วยครูเล่านิทาน เรื่อง ดวงจันทร์อร่อยไหม
-                   เริ่มจากให้ดูหน้าปกหนังสือ ใช้คำถาม พี่ๆ เห็นอะไรบ้าง  
-                   เด็กๆ บอกชื่อเรื่อง เด็กอ่านตามครู กล่าวขอบคุณชื่อผู้แต่ง คนที่วาดภาพประกอบ
-                   เริ่มเล่านิทานทีละหน้า พร้อมให้เด็กดูภาพประกอบไปด้วย
-                   เล่าจบ ใช้คำภาม ถึงบทบาทของตัวละคร ข้อคิดจากเรื่อง
-                   จบให้เด็กเข้าห้องเรียนทีละคน ก่อนเข้าห้องเรียนไหว้ครูก่อนเดินเข้าห้องได้
3. สังเกตการสอนคณิตศาสตร์ ป.2 ครูกลอย
ครูให้โจทย์   มีสาหร่าย 
4 ต้น แต่ละต้นมีปลิงทะเลมา ต้นละ  6 ตัว มีปลิงทะเลทั้งหมดกี่ตัว
วิธีคิด                          
X                             6 + 6 + 6 + 6     = 24
1, 6 + 6 = 12 , 6 + 6 = 12   
2. 12 + 12  = 24
3. วาดรูปประกอบกระบวนการคิดด้วย
4. สังเกตการสอนภาษาไทย ป.3 ครูแป้ง ให้เด็กอ่านวรรณกรรม มอนตากู หนูน้อยหัวใจศิลปะ โดยอ่านทีละคนต่อๆ กัน  หรืออ่านออกเสียงพร้อมกัน ครูแนะวิธีการอ่านหนังสือไปด้วย การเว้นวรรคในการอ่าน
ให้นักเรียนสรุป จากการอ่านเรื่อง ว่าเกิดอะไรขึ้น เป็นเรื่องย่อ ที่มีเหตุการณ์สำคัญให้วาดรูปประกอบ
5. สังเกตการสอนภาษาไทย ป.2 ครูเหมี่ยว – เด็กอ่านหนังสือเรื่อง เต่าภูมิใจ พร้อมกันทีละ 1 หน้า หยุดสนทนาคำศัพท์ ใช้คำถามถึงตัวละคร ให้งานเด็กสรุปเรื่องที่เราอ่าน ว่าพี่หนอนอยากเป็นอะไรบ้าง และตอนสุดท้ายจะเป็นอะไร
6. สังเกตการสอนภาษาไทย ป.1 – ครูอุ๋ม / ครูแป้ง ให้เด็กอ่านนิทานพยัญชนะ นิทาน ตัว ข จบ ครูแป้งเพิ่มเติม ว่าทำไมนิทานตัว ซ ไม่มี และให้อ่านนิทาน ตัว ค ต่อจนจบ ครูแป้งให้เด็กหา คำที่มีพยัญชนะ ข และ ค ครูเขียนคำบนกระดาน สอนเด็กอ่านคำบนกระดานฝึกสะกดคำไปด้วย  และนำคำที่เขียนอธิบายความหมายของคำ และประสมกับสระอะไรบ้างของแต่ละคำ  ให้งานเด็กโดยให้คัดคำที่มี ข และ ค บนกระดานลงในสมุด พร้อมวากภาพประกอบ
ภาคบ่าย
- สังเกตการณ์สอน
PBL ป.2  ครูเหมี่ยว และครูแวว ครูสอบถามเด็กว่าใครไปดูต้นถั่วมาแล้วบ้าง
เด็กสนทนาโต้ตอบกับครู ครูเหมี่ยว ตั้งคำถามว่า ถั่วพันธุ์พื้นเมืองกับถั่วที่พัฒนาสายพันธุ์แล้ว ดีกว่ากัน เพราะเหตุใด (ชักเย่อความคิด) ให้เด็กเขียนตอบและบอกเหตุผล นำไปติดบนเส้นเชือก
-ครูตังคำถามว่า พี่ๆ รู้จักถั่วอะไรกันบ้าง นักเรียนบอกชื่อถั่ว ครูเขียนบนกระดาน ครูให้งานวันนี้ เขียน
Maind Mapping ก่อนเรียน สวนถั่วหรรษา Q.2 / 2557 และฝากให้เด็กค้นหาข้อมูล ถั่วแขก กำเนิดมาจากที่ใด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น