เป้าหมายหลัก

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

22 สิงหาคม 2557

สิ่งที่ได้เรียนรู้ วันที่ 22 สิงหาคม 2557
1. สังเกตจิตศึกษาป.3 ครูอั๋น
2. สังเกตการสอนคณิศาสตร์ ป.2. ครูกลอย
   เรื่องการคูณ ตัวอย่าง
   ครูให้โจทย์ มีล้อรถ 8 ล้อ ใส่เมล็ดถั่วล้อละ 6  เมล็ด มีเมล็ด ทั้งหมดกี่เมล็ด
วิธีคิด    เขียนโจทย์การคูณ.    8 x  6.
   - ให้เด็กฝึกทัษะกระบวนการคิด
3. สังเกตการสอนภาษาไทย ป.2 ครูเหมี่ยว
  เรื่อง. คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กก แม่กบ แม่กน แม่กอง
- นักเรียนอ่านบัตรคำ
- ครูถามกระตุ้นการคิด ว่าคำที่อ่านอยู่ในมาตราใดแยกคำใส่กระเป๋าผนัง
- วันนี้วันศุกร์ครูให้นักเรียน เขียนสรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ที่3
4. สังเกตการสอนPBL. ป.2  ครูเหมี่ยว
- ทบทวนบทเรียนรู้ วันจันทร์ - วันศุกร์  กระตุ้นด้วยคำถาม
- นักเรียน สรุปความรู้รายสัปดาห์ ที่ 3
5. สังเกตการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ครูอุ๋ม ครูเดียร์ ครูกลอย
- ครูอุ๋มแจ้ง เรื่อง
                1. การเปิดตลาดของนักเรียนชั้น ป.1  สัปดาห์ที่ 7 ของ Quarter ที่ 2
                2. การเงิน คงเหลือ ของห้อง ป.1  ที่สืบเนื่องมาจากชั้น อนุบาล
                3. การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียน ขอใช้เงินสวัสดิการของห้องดำเนินการจัดซื้อ
                4. วันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2557 แจ้งขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยทำนาของ พี่ ป.1
- ตัวแทนผู้ปกครอง แจ้งเรื่อง ผู้ใหญ่ใจดีมาศึกษาดูงานที่ลำปลายมาศพัฒนา ช่วงเดือนกันยายน 2557
   ขอความร่วมมือผู้ปกครองอาสามาช่วยดูแล บริการ ด้านต่างๆ ช่วงที่มีคณะผู้ใหญ่ใจดีมาศึกษาดูงาน
   หากใครพอมีเวลามาช่วยได้ ก็ขอลงชื่อไว้ก่อน รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทีหลัง
- ครูกลอย เสนอแนวการสอนวิชาคณิคศาสตร์ ช้ัน ป.1 ให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน
   ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง เกี่ยวกับทักษะกระบวนการคิดต่างๆ
- ครูอุ๋ม สรุปการประชุมแจ้งทบทวนหัวข้อประชุมในวันนี่้ เรื่อง การเปิดตลาดของ ป.1 จะมีหนังสือแจ้งให้
  มาประชุมหารือกันอีกครั้งหนึ่ง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น